Bransjefordeling

Bachelorkandidatene fra HF jobber i disse bransjene:

Graf: utdanning og skoleverk 18 prosent; media, forlag og kommunikasjon 12 prosent; kulturlivet 11 prosent; salg, hotell og restaurant 10 prosent; offentlig forvaltning 8 prosent; næringslivet 8 prosent, interesseorganisasjoner 5 prosent, helse og omsorg 5 prosent; og andre bransjer 17 prosent. Kilde: UiOs kandidatundersøkelse 2018.

Masterkandidatene fra HF jobber i disse bransjene: 

Graf: utdannaing og skoleverk 23 prosent; kulturlivet 19 prosent; media, forlag og kommunikasjon 13 prosent; offentlig forvaltning 10 prosent; forskning og utvikling 6 prosent; Interesseorganisasjoner 6 prosent; næringslivet 5 prosent; og andre bransjer 14 prosent. Kilde: UiOs kandidatundersøkelse 2018.

Kulturlivet* er en samlekategori for «Arkiv/Bibliotek/Museum» og «Kunst/Kultur/Kreative næringer».

Næringslivet* er en samlekategori for «Konsulentytelser/Forretningsmessig tjenesteyting», «Bank/Finans/Forsikring/Eiendom», og «IT/IKT/Telekommunikasjon/Internett».

 

Kilde: Kandidatundersøkelsen 2018

Kandidatundersøkelsen 2005 (kortversjon i pdf)

Kandidatundersøkelsen 2008 (kortversjon i pdf)

Kandidatundersøkelsen 2014 (kortversjon i pdf)

Arbeidsgiverundersøkelsen 2006 (pdf)

Arbeidsgiverundersøkelsen 2010 (kortversjon i pdf)