Bransjefordeling

I disse bransjene finner du de tidligere HF-studentene:

Kulturlivet* er her en samlekategori for «Arkiv/Bibliotek/Museum» og «Kunst/Kultur/Kreative næringer».

Næringslivet* er her en samlekategori for «Konsulentytelser/Forretningsmessig tjenesteyting», «Bank/Finans/Forsikring/Eiendom», «Olje/Energi/Kraft/gass» og «IT/IKT/Telekommunikasjon/Internett».

 

Kilde: Kandidatundersøkelsen 2014

Kandidatundersøkelsen 2005 (kortversjon i pdf)

Kandidatundersøkelsen 2008 (kortversjon i pdf)

Kandidatundersøkelsen 2014 (kortversjon i pdf)

Arbeidsgiverundersøkelsen 2006 (pdf)

Arbeidsgiverundersøkelsen 2010 (kortversjon i pdf)