Bransjefordeling

I disse bransjene finner du de tidligere HF-studentene:

I disse bransjene jobbet HF-kandidater med bachelor-grad: Litt over 20 prosent jobber i utdanning/skoleverk. Litt under 20 prosent jobber i kulturlivet. Stolpediagram. llustrasjon.rlivet. Illustrasjon.

I disse bransjene jobber HF-kandidater med mastergrad: Litt under tjue prosent i utdanning/skoleverk og omtrent det samme i kulturlivet. Litt over 15 prosent jobber i media, kommunikasjon, forlag og PR. Stolpediagram. Illustrasjon.

Kulturlivet* er her en samlekategori for «Arkiv/Bibliotek/Museum» og «Kunst/Kultur/Kreative næringer».

Næringslivet* er her en samlekategori for «Konsulentytelser/Forretningsmessig tjenesteyting», «Bank/Finans/Forsikring/Eiendom», «Olje/Energi/Kraft/gass» og «IT/IKT/Telekommunikasjon/Internett».

 

Kilde: Kandidatundersøkelsen 2014

Kandidatundersøkelsen 2005 (kortversjon i pdf)

Kandidatundersøkelsen 2008 (kortversjon i pdf)

Kandidatundersøkelsen 2014 (kortversjon i pdf)

Arbeidsgiverundersøkelsen 2006 (pdf)

Arbeidsgiverundersøkelsen 2010 (kortversjon i pdf)