Forskning som karrierevei

Humanister med doktorgrad

  • skjelderup-michael-200x247 PhD-kandidat

    Mitt viktigste råd er uten tvil å velge etter hjertet, ikke hva andre synes er «lurt», sier Michael Skjelderup. Masterstudiet i religionshistorie har vært avgjørende for hans videre jobb og akademisk karriere.

  • kleiva-gramstad-sigrid-200x233 Ph.d.-kandidat

    Fridomen eg fekk til å utforske fag på HF gjorde at eg såg dei større samanhengane, og var starten på prosjektet eg jobbar med i dag, seier Sigrid Kleiva-Gramstad. Hun er Ph.d.-kandidat i russisk utenrikspolitikk ved University College London.

Forskning som karrierevei

  • Krever 3-årig ph.d.-program etter master
  • Eget opptak og finansiering som stipendiat eller tilknyttning til annen forskningsinstitusjon
  • Stor frihet til å utforme ditt eget doktorgradsprosjekt
  • Flere av Nordens beste humanistiske forskningsmiljøer
  • Kvalifiserer til forskning og andre kunnskapsintensive jobber