Forskning som karrierevei

Humanister med doktorgrad

 • skjelderup-michael-200x247 PhD-kandidat

  Mitt viktigste råd er uten tvil å velge etter hjertet, ikke hva andre synes er «lurt», sier Michael Skjelderup. Masterstudiet i religionshistorie har vært avgjørende for hans videre jobb og akademisk karriere.

 • bomann-larsen-lene-200x226 Forskningskoordinator

  Gjennom å studere filosofi har jeg lært å tenke analytisk og kritisk, sier Lene Bomann-Larsen, som er forskningskoordinator ved Krigsskolen og underviser fremtidige offiserer i Hæren i etikk og vitenskapsteori.

Forskning som karrierevei

 • Krever 3-årig ph.d.-program etter master
 • Eget opptak og finansiering som stipendiat eller tilknyttning til annen forskningsinstitusjon
 • Stor frihet til å utforme ditt eget doktorgradsprosjekt
 • Flere av Nordens beste humanistiske forskningsmiljøer
 • Kvalifiserer til forskning og andre kunnskapsintensive jobber