Jobb innen utdanning og skoleverk

Mange av de flinkeste lærerne har bakgrunn fra HF, enten det er i norsk, fremmedspråk, historie, filosofi, musikk- eller mediefag. Sammen med praktisk-pedagogisk utdanning kan du bli lektor i den videregående skolen eller jobbe med formidling og undervisning i kulturskolene.

Tidligere studenter som jobber i bransjen

  • sandberg-torill-200x231 Inspektør

    Historiefaget har lært meg å finne svar på spørsmål i en stor jungel av informasjon, og den kompetansen verdsetter jeg stadig mer, sier Torill Marlene Sandberg, inspektør på Kragerø læringssenter.

  • myhre-marthe-h-200x241 Sendelektor i norsk

    Ikke fortvil over at utdannelsen ikke gir deg en bestemt yrkestittel, men førsøk heller å gled deg over de uante mulighetene dette gir, sier Marthe Myhre som har master i Russland-studier og er sendelektor i norsk ved det statlige Lomonosov-universitetet i Moskva.

Arbeidsgiverne mener

Arbeidsgivere generelt legger aller mest vekt på personlig egnethet når de ansetter. Av de formelle kriteriene er formelt utdanningsnivå, faglig spisskompetanse og arbeidserfaring de som tillegges størst vekt ved ansettelse av nyutdannede.

Aktuelle studieprogrammer

Mange av HF-kandidatene i bransjen har bakgrunn fra disse studiene:

Er du interessert i denne bransjen?

Studieveilederen på ditt program kan hjelpe deg med valg av emner og veilede deg til å finne smarte aktiviteter å engasjere deg i. Bransjeforeninger kan også gi deg mer bransjerelevant informasjon.

Finn ut mer om bransjen

Arbeidsoppgaver i jobben

av HF-kandidater med master har oppgaver knyttet til undervisning, opplæring og pedagogisk arbeid.