Jobb innen utdanning og skoleverk

Collage med to studenter, tastatur, bok der papir er brettet som et hjerte. Collage. Foto.

Mange av de flinkeste lærerne har bakgrunn fra HF, enten det er i norsk, fremmedspråk, historie, filosofi, musikk- eller mediefag. Med mastergrad og praktisk-pedagogisk utdanning kan du bli lektor i den videregående skolen eller jobbe med formidling og undervisning i kulturskolene.

Tidligere studenter som jobber i bransjen

  • furuseth-anki-200x300 Lektor

    Utdanningen min er veldig relevant - i og med at jeg underviser i de fagene jeg har studert, sier Anne Kristin Furuseth. Hun har master i Latin-Amerika-studier og er lektor på Ullern videregående skole.

  • alveberg-marie-lund-200x246 Lektor

    Utdanningen fra HF kan være en døråpner ut i arbeidslivet, men dørene må du i høy grad finne selv, sier Marie Lund Alveberg, historiker og lektor på Nesodden vgs.

Arbeidsgiverne mener

Arbeidsgivere generelt legger aller mest vekt på personlig egnethet når de ansetter. Av de formelle kriteriene er formelt utdanningsnivå, faglig spisskompetanse og arbeidserfaring de som tillegges størst vekt ved ansettelse av nyutdannede.

Aktuelle studieprogrammer

Mange av HF-kandidatene i bransjen har bakgrunn fra disse studiene:

Er du interessert i denne bransjen?

Studieveilederen på ditt program kan hjelpe deg med valg av emner og veilede deg til å finne smarte aktiviteter å engasjere deg i. Bransjeforeninger kan også gi deg mer bransjerelevant informasjon.

Finn ut mer om bransjen

Arbeidsoppgaver i jobben

I denne bransjen er de viktigste arbeidsoppgavene for HF-kandidater med mastergrad:

Graf: undervisning og pedagogisk arbeid 79 prosent; veiledning 17 prosent; opplæring 16 prosent; administrasjon 15 prosent; og saksbehandling 7 prosent. Kilde: UiOs kandidatundersøkelse 2018.