Mer om utdanning og skole

Skolene trenger ofte vikarer for kortere eller lengre tidsrom. Skolene i Oslo har for eksempel behov for vikarer med alle typer fagbakgrunner og utdannelsesretninger. Å jobbe som vikar vil gi deg nyttig erfaring som vil komme godt med både om du ønsker å jobbe videre som lærer, eller om du satser på andre yrkeskarrierer.

Aktuelle aktører innen undervisning og skole

Det er hver enkelt rektor som ansetter personalet på sin skole. Ta gjerne kontakt med skoler du kan tenke deg å jobbe ved for å høre om de har ledige stillinger, dersom det ikke ligger noen ledige stillinger utlyst.

Det er også muligheter for undervisningsjobber ved høgskoler, kulturskoler, voksenopplæringssentre og i opplæring i norsk som andrespråk.

Eksempler på stillingstitler når det lyses ut jobber i bransjen:

 • Adjunkt
 • Lektor
 • Rådgiver
 • Rektor
 • Undervisningsinspektør
 • Musikklærer
 • Opplæringsleder
 • Høgskolelektor
 • Utdanningsleder
 • Fagkonsulent
 • Formidler

Alle eksemplene er hentet fra medlemmer i alumnusnettverket for tidligere HF-studenter.

Undervisningskompetanse

For mange vil det være aktuelt å ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i tillegg til graden fra HF, og bli kvalifisert som lektor eller adjunkt. Studiet gjør deg kvalifisert for arbeid i grunnskolens mellom- og ungdomstrinn, for videregående skole og for voksenopplæring.

Kunnskapsdepartementet har vedtatt ny nasjonal rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning (regjeringen.no). Den viktigste endringen er at det blir krav om mastergrad for opptak. Innføringen av kravet trer i kraft fra studiestart vår 2019 for PPU deltid og studiestart høst 2019 for PPU heltid. Frem til dette gjelder de gamle reglene.

Vite mer?

Snakk med en veileder som kan hjelpe deg å gjøre smarte valg underveis, slik at du er best mulig rustet til å møte arbeidslivet når du har fullført studiene dine ved HF.