Praksis i studietiden

Ta et praksisemne og få relevant arbeidserfaring underveis i studiene! Mange av programmene på HF tilbyr praksis som integrert del av graden.

Kombinere praksis og studier i Washington D.C.?

Ved Washington Semester Program har du en unik mulighet for å jobbe som praktikant i et amerikansk eller internasjonalt firma, mediebedrift, museum, offentlig administrasjon eller annet. Praksisen kombinerer du med forelesninger og studier ved American University. Alle bachelorstudenter på HF kan søke.

Vil du vite mer? Kom på informasjonsmøte 4. september 2018.