Praksis i studietiden

Ta et praksisemne og få relevant arbeidserfaring underveis i studiene! Mange av programmene på HF tilbyr praksis som integrert del av graden.

Praksisopphold i Europa etter studiene med Erasmus+

Budapest. En stor elv som går gjennom en by med et slott i kveldsbelysning. Foto.

Kombiner praksis og studier i Washington D.C.

Ved Washington Semester Program har du en unik mulighet for å jobbe som praktikant i et amerikansk eller internasjonalt firma, mediebedrift, museum, offentlig administrasjon eller annet. Praksisen kombinerer du med forelesninger og studier ved American University. Alle bachelorstudenter på HF kan søke.