Praksis på master

Å velge praksis på master gir deg en unik mulighet til å teste ut de teoretiske kunnskapene dine, få relevant arbeidserfaring og bygge nettverk før du avslutter studiene.

Praksis etter studiene med Erasmus+

Du kan nå søke om Erasmus+-stipend for praksisopphold i Europa semesteret etter at du avslutter graden. Praksisoppholdets varighet må være minimum 2 måneder (60 dager) og maksimum 12 måneder, og må starte i semesteret rett etter at du har avsluttet graden.

Praksisopphold i Berlin, London og New York med AIC

Academic Internship Council (AIC) tilbyr internships med 12 ukers varighet i Berlin, London eller New York. Praksisen kan inngå i et praksisemne og gi uttelling i studiepoeng DERSOM ditt program tilbyr praksisemne som del av graden.