Praksisopphold i Europa etter studiene med Erasmus+

Erasmus+-stipend for praksis etter endt grad kan innvilges til praksisopphold som skal starte i semesteret rett etter at du har avsluttet graden.

Hvordan går du fram?

 • Du må selv finne frem til en praksisplass innenfor EU/EØS-landene
 • Praksisplassen kan være i en bedrift, organisasjon eller virksomhet, offentlig eller privat
 • Du kan ikke søke om stipend til en praksisplass i Norge
 • Praksisoppholdets varighet må være minimum 2 måneder (60 dager) og maksimum 12 måneder
 • Praksisoppholdet må starte i semesteret rett etter at du har avsluttet graden
 • Praksisplassen må godkjennes av fakultet/institutt

Søknadsfrist(er)

 • 15. august og 15. januar i det semesteret du skal ut i praksis. Søknader mottas forløpende.

Krav til søknaden

Hvordan finne praksisplass?

Stipend

 • € 610 per måned for praksisopphold i Danmark, Finland, Frankrike, Italia, Irland, Liechtenstein, Sverige, UK og Østerrike
 • € 560 per måned til andre programland
 • Du vil først få ca. 70 % av stipendet utbetalt, og det resterende beløpet etter hjemkomst når rapport er levert
 • Du kan motta lønn eller annen godtgjørelse fra praksisarbeidsplassen i tillegg til stipendet
 • Stipendmidlene deles ut så lenge det er midler igjen

Får du tilbud om stipend må du:

 • være tilstrekkelig forsikret - se UiOs side: "Trygg i utlandet"
 • betale semesteravgift
 • levere rapport etter endt opphold

HF-studenter i Erasmus+ praksis

 • Bildet kan inneholde: person, hår, ansikt, ansiktshår, hake. Praksis ved UNESCO i Paris

  Det sosiale nettverket jeg opparbeidet meg ved UNESCO er noe av det viktigste jeg tar med meg videre, sier Jonathan Wegger Hultin, etter å ha tilbrakt vårsemesteret 2020 i Paris.

 • Bildet kan inneholde: kvinne, hår, ansikt, øyenbryn, hake. Praksis ved Det norske institutt i Athen

  Praksisoppholdet har gitt meg bedre oversikt over mine styrker og svakheter, og jeg vet nå mer om hva jeg vil gjøre videre, sier Thea Østerberg etter å ha tilbrakt høstsemesteret 2019 i Athen.

 • img_6856 Praksis ved den norske ambassaden i Budapest

  Jeg søkte fordi jobben og landet virket spennende, men også for å skaffe meg arbeidserfaring mellom endt bachelorgrad og en fremtidig mastergrad, sier Zita Kristiane Lundgren Schumann om praksisoppholdet i Budapest høsten 2018.

 • linda-yvonne(1) Praksis ved Universitetet i Cambridge

  Praksisoppholdet mitt ga meg større arbeidserfaring og muligheten til å kunne bruke den teoretiske kunnskapen fra HF i praksis, sier Linda Yvonne Engelstad hadde Erasmus+ praksis etter endt grad høsten 2018.