Studentjobber

Kommende

Mann presenterer engasjert
Tid: 19. aug. 2022

Er du lidenskapelig opptatt av faget du studerer? Og kan du formidle nytten og gleden ved ditt fag?

HF søker skolebesøkere – en jobb som lar deg arbeide med både fag og formidling.

Åtte smilende mennesker i røde UiO jakker forran en stand
Tid: 19. aug. 2022

HF leter etter en engasjert og strukturert student til å koordinere vår skolebesøksordning!

diverse arkivmateriale
Tid: 1. sep. 2022

Stillingene knytter seg til prosjektet Mapping the Human Capital of the Nordic Countries (HCNC).

Tidligere

Tid: 23. mai 2022

Er du masterstudent på lingvistikk, nordiske studier eller lektorprogrammet? Da kan dette kanskje være interessant for deg.

Tid: 23. mai 2022

Ønsker du å bidra til læring i et sosialt fellesskap, motvirke ensomhet og skape godt studiemiljø?