Aktuelt

Men tidligere HF-studenter bør bli flinkere til å beskrive ferdighetene sine til arbeidsgivere, viser ny kandidatundersøkelse. – Dette må vi fortsette å jobbe med, sier studiedekan Gunn Enli.

– Det er svært gledelig å se at nye og fremtidsrettede studietilbud slår an, sier prorektor for utdanning, Gro Bjørnerud Mo.

Guttorm Norberg Gundersen (28) fullførte masteren i fjor. Til høsten fortsetter han karrieren ved Harvard University.

Studenter bør ut i felt så ofte som mulig, oppfordrer Johan Løøv. Han har bachelor i Sør-Asia studier med hindi, master i historie, og nå er han på jobb for Norge.

I praksis får du både testet kunnskapen din, funnet ut om du har valgt riktig retning og en smakebit på arbeidslivet. Lurt, ikke sant? Medievitenskapstudent Stine var ni uker hos reklamebyrået KITCHEN. Les om hvordan hun opplevde praksisoppholdet!

Årets søkertall viser en økning i både i antall søknader, og i antallet søkere som har ett av HFs bachelortilbud eller årsenheter som sitt førstevalg. Antall førstevalgssøkere har økt med 6 prosentpoeng.

Har du meninger om hvordan utdanningen ved Det humanistiske fakultet skal utvikle seg i årene fremover? Vil du fortelle om noe du har lykkes med i undervisningen? Nå kommer HFs nye arena for læring og utdanning, og du er invitert til å gi den navn, skriver studiedekan Eirik Welo.

Studenter som reiser på utveksling er stort sett veldig fornøyde. Hvorfor er det da ikke flere som reiser ut? Språkstudenter ved UiO deltok i en workshop for å finne ut mer om det. Der lagde de blant annet en fiktiv utreise-skeptiker.

I forrige uke skrev studiedekan Eirik Welo at utenlandsopphold kan gjøre studentene mer selvstendige og målrettet. Her kan du lese mer om hvorfor Welo mener det er viktig å reise ut i studietiden.

De fant ikke faget sitt igjen i stillingsannonser. Løsningen ble å starte for seg selv. Nå får Retorikkbyrået oppdrag fra restauranter, sjømatbedrifter, kommuner og gründere.

For første gong har HF-studentar sjanse til å oppleve næringslivet i Asia frå innsida. I dag er studentar utplasserte i Japan og Kina, og snart blir det også muleg å reise til India.

Idar Kreutzer, administrerande direktør i Finans Norge, kunne sjølv tenke seg å delta på programmet Career:Asia – inntil han såg opptakskrava. No engasjerer han seg for at langt fleire studentar skal få glede av eit liknande tilbod.

– Praksisstudentene er unge og modige. De kommer med et utenfra-blikk og får oss til å jobbe på nye måter. De har vært en uvurderlig hjelp for oss, sier Emma Kwesiga Lydersen, tidligere presseråd ved FN-delegasjonen i New York. 

– Fakultetet vårt er avhengig av at flinke og motiverte studenter fortsetter å velge de studiene vi tilbyr, skriver studiedekan Eirik Welo.

Operakurset «Opera through the stage door» gir studenter en enestående sjanse til å komme på innsiden av en operaproduksjon.

Det er laget en ny nettside (mai 2015) om oppussingen av Sophus Bugges hus. Nettsiden vil oppdateres etter hvert som ny informasjon blir tilgjengelig.

Sophus Bugges hus (SB) skal endelig få en etterlengtet oppgradering. Med oppstart sommeren 2015 blir huset pusset opp for 100 millioner kroner, noe som vil føre til et vesentlig bedre læringsmiljø for studentene ved fakultetet.

Humanister har mange muligheter, var hovedpoenget da studiedekan Gro Bjørnerud Mo holdt sin tale til bachelorkandidatene fra HF våren 2014.