Emner og sammensetning av graden

Utdanningene på HF åpner for mange valgmuligheter utover den faglige fordypningen. Som HF-student er det mye du kan gjøre for å skape din egen profil og gjøre deg attraktiv på arbeidsmarkedet. Så bruk hjertet, men tenk også strategisk og benytt mulighetene for å få inn jobbrelevante elementer i graden din!

Praksis i studietiden

Ta et praksisemne og få relevant arbeidserfaring underveis i studiene! Mange av programmene på HF, både på bachelor og master, tilbyr praksis som integrert del av graden.

Masteroppgavesamarbeid

Du kan skrive masteroppgaven din i samarbeid med en ekstern virksomhet. «Vitenskapsbutikken» formidler prosjekter mellom arbeidslivet og masterstudenter ved UiO.

Valg av frie emner

I mange studieprogrammer og studieretninger inngår et visst antall frie studiepoeng/emner. Her er noen råd om hva slags emner du kan bruke disse studiepoengene til.

Skolefag ved HF

Ønsker du å bli lærer? Det er den enkelte skoleeier som foretar en kompetansevurdering av søkere til lærerstillinger, men Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) er et formelt krav for å bli tilkjent undervisningskompetanse.

Internasjonal erfaring

Du har mulighet til å ta ett eller to semestre av graden din ved et utenlandsk universitet. Et utvekslingsopphold betyr økte språkkunnskaper, internasjonalt nettverk, personlig vekst, vennskap og opplevelser.

Vite mer?

Rund rød logo med illustrert menneske i midten og piler i fire retninger. Logo.

Snakk med en veileder som kan hjelpe deg å gjøre smarte valg underveis, slik at du er best mulig rustet til å møte arbeidslivet når du har fullført studiene dine ved HF.