Praksis på bachelor

Har du lyst å prøve ut det du har lært på studiet på en arbeidsplass? Noen av bachelorprogrammene på HF gir deg mulighet til å ta et praksisemne som del av graden.

Washington Semester Program

Washington Semester Program er et unikt program som kombinerer seminar/kurs på campus to dager i uken og praksisplass hos en arbeidsgiver tre dager i uken. Du får god hjelp til å finne en praksisplass som passer dine faglige og personlige interesser og støtte til søknad-, CV og intervjutrening underveis.

Åpent for alle programstudenter på bachelor på HF.

Les mer om avtalen og hvordan du søker