Praksis på bachelor

Har du lyst å prøve ut det du har lært på studiet på en arbeidsplass? Noen av bachelorprogrammene på HF gir deg mulighet til å ta et praksisemne som del av graden.

Praksis på bachelor

Praksis etter studiene med Erasmus+

Du kan nå søke om Erasmus+-stipend for praksisopphold i Europa semesteret etter at du avslutter graden.

Kombinere praksis med delstudier i utlandet?

Washington Semester Program er et unikt program som kombinerer studier og utplassering i arbeidslivet. Åpent for alle programstudenter på HF.

career:Asia

På årsenheten career:Asia tilbringer du ett år i Kina, India eller Japan, med en kombinasjon av business-studier og arbeidspraksis. Og etterpå kan du legge til forståelse av bedriftsskultur i Asia som en ny ferdighet.