Praksis på master

Å velge praksis på master gir deg en unik mulighet til å teste ut de teoretiske kunnskapene dine, få relevant arbeidserfaring og bygge nettverk før du avslutter studiene.

Praksis etter studiene med Erasmus+

Du kan nå søke om Erasmus+-stipend for praksisopphold i Europa semesteret etter at du avslutter graden. Praksisoppholdets varighet må være minimum 2 måneder (60 dager) og maksimum 12 måneder, og må starte i semesteret rett etter at du har avsluttet graden.

Praksiserfaringer på Instagram

Bli inspirert og les hvordan våre studenter har hatt det på praksisopphold i utlandet!

HF-studentene bytter på å være gjesteredaktør for vår Instagram-konto, og gir innblikk i hverdagen på praksisoppholdet.