Emner og sammensetning av graden

Utdanningene på HF åpner for mange valgmuligheter utover den faglige fordypningen.

Praksis i studietiden

Ta et praksisemne og få relevant arbeidserfaring underveis i studiene! Mange av programmene på HF, både på bachelor og master, tilbyr praksis som integrert del av graden.

Samarbeid om masteroppgaven

Du kan skrive masteroppgaven din i samarbeid med en ekstern virksomhet. «Vitenskapsbutikken» formidler prosjekter mellom arbeidslivet og masterstudenter ved UiO.

Case-konkurranse

I en case-konkurranse samarbeider studenter om å løse et case de får presentert av en organisasjon eller bedrift. De bruker sine evner og ferdigheter til samarbeid og planlegging, kritisk vurdering og analyse til å arbeide seg fram til en løsning. Deretter presenterer gruppen løsningen for en jury og for bedriften som har levert caset.

Internasjonal erfaring

Du har mulighet til å ta ett eller to semestre av graden din ved et utenlandsk universitet. Et utvekslingsopphold betyr økte språkkunnskaper, internasjonalt nettverk, personlig vekst, vennskap og opplevelser.

Valg av frie emner

I mange studieprogrammer og studieretninger inngår et visst antall frie studiepoeng/emner. Her er noen råd om hva slags emner du kan bruke disse studiepoengene til.

Skolefag ved HF

Ønsker du å bli lærer? Det er den enkelte skoleeier som foretar en kompetansevurdering av søkere til lærerstillinger, men Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) er et formelt krav for å bli tilkjent undervisningskompetanse.

Vite mer?

Snakk med en veileder som kan hjelpe deg å gjøre smarte valg underveis, slik at du er best mulig rustet til å møte arbeidslivet når du har fullført studiene dine ved HF.