Forskning som karrierevei

Humanister med doktorgrad

 • skjelderup-michael-200x247 PhD-kandidat

  Mitt viktigste råd er uten tvil å velge etter hjertet, ikke hva andre synes er «lurt», sier Michael Skjelderup. Masterstudiet i religionshistorie har vært avgjørende for hans videre jobb og akademisk karriere.

 • poulsen-aske-damtoft-200x243 Stipendiat

  Studiet av latin styrker evnen til å jobbe systematisk, tenke kritisk, og skrive godt – egenskaper som etterspørres i de fleste yrker, sier Aske Damtoft Poulsen, som har master i Antikk kultur og klassiske språk.

Forskning som karrierevei

 • Krever 3-årig ph.d.-program etter master
 • Eget opptak og finansiering som stipendiat eller tilknyttning til annen forskningsinstitusjon
 • Stor frihet til å utforme ditt eget doktorgradsprosjekt
 • Flere av Nordens beste humanistiske forskningsmiljøer
 • Kvalifiserer til forskning og andre kunnskapsintensive jobber