Livet rundt studiene

Filologisk Forening

 

Filologisk Forening (FF) driver kjellerpuben Uglebo, kafè Uglemor og tidsskriftet Filologen.

Det humanistiske fakultets studentutvalg

 

Det humanistiske fakultets studentutvalg (HFSU) representerer alle studenter ved HF overfor fakultetsledelsen og administrasjonen, og er studentenes talerør utad.

Fadderordninga på HF

Studentdemokrati

Engasjer deg i studentpolitikken på fakultetet.

Studenttidsskrifter

Tidsskrifter som skrives og utgis av studenter:

Felles for alle studenter ved UiO