Studieprogrammer ved instituttet

Studietilbudet omfatter et stort antall fagområder innenfor litteratur, språk og områdestudier. Du kan velge i to studieprogram som gir graden bachelor og i tre studieprogram for master. I tillegg har vi åtte årsenheter.

En bachelorgrad er på 180 studiepoeng. Det tilsvarer normalt tre år med studier.

Etter å ha oppnådd en bachelorgrad, kan du bygge videre på denne ved å gjennomføre et masterprogram. Våre masterprogram varer 2 år, eller 120 studiepoeng. I løpet av programmet skal du levere et større, selvstendig og skriftlig arbeid; masteroppgaven.

Årsenheter er ettårige studieprogram. En årsenhet er et alternativ for deg som ikke har til hensikt å ta et helt bachelorprogram, for eksempel fordi du skal komplettere en uavsluttet utdanning eller skal ta videreutdanning for å få formelle kvalifikasjoner. En fullført årsenhet kan innpasses i en bachelorgrad hvis du vil ta videre studier.

Bachelor

Europeiske språk (bachelor)

Engelsk, fransk, italiensk, russisk, polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk, spansk, tysk

Master - to år

Europeiske språk (master - to år)

Engelsk, fransk, italiensk, russisk, polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk, spansk, portugisisk, tysk, Latin-Amerika

Studieprogrammer som ikke tar opp nye studenter