Informasjon om studentmidler ved ILOS

ILOS setter hvert år av en fast pott med midler som skal komme studentene til gode. Alle våre studenter, foreninger, utvalg og vitenskapelig ansatte kan søke på disse midlene.

Hva kan du søke støtte til?

Hvem kan søke?

Vi lyser ut midler til alle programstudenter ved ILOS, studenter på Lektorprogrammet med ILOS-fordypning og studentforeninger tilknyttet instituttet. Se de ulike kategoriene for mer informasjon.

Ansatte kan også søke om faglig-sosiale midler til aktiviteter som kommer studenter til gode, for eksempel honorar til gjesteforelesere eller mat til sammenkomster.

Søknadsfrist

Søknadsfristene er 1. desember for vårsemesteret og 1. juni for høstsemesteret.

Drifts- og trykkestøtte tildeles under spesielle forutsetninger. Alle andre søknader må være levert til instituttet innen fristen for det aktuelle semesteret.

Emneord: faglig-sosiale midler, faglige midler, reisestøtte, driftsstøtte
Publisert 9. okt. 2014 15:14 - Sist endret 11. nov. 2019 14:05