Instituttstyret

Styresaker og protokollar

Sjå sakene frå siste instituttstyremøte

Dei fleste saksdokumenta er tilgjengelege for alle og lenka opp i innkallingane.

Protokollane frå styremøta blir lagde ut etter møta.

 

Medlemar

Oversikt over faste medlemar og valde representantar.

Styret sin rolle og døme på saker det handsamar.

TUV ved HF

Tilsettingsutval for vitskapelege stillingar

Reglar for styret