Instituttstyret

Styresaker og protokollar

Sjå sakene frå siste instituttstyremøte

Dei fleste saksdokumenta er tilgjengelege for alle og lenka opp i innkallingane.

Protokollane frå styremøta blir lagde ut etter møta.

 

Medlemar

Oversikt over faste medlemar og valde representantar.

Styret sin rolle og døme på saker det handsamar.