Sakskart og protokoller

Publisert 30. nov. 2021 12:24

Instituttstyremøtet ble avholdt i møterom 389 PAM, kl. 12.15 - 14.

Til stede: Christine Meklenborg Nilsen, Nora Dörnbrack, Atle Libæk Wold, Eva Sarfi, Kristin Bjørneboe Eide, Kathrine Asla Østby, Brit Holtebekk, Veronica Dahlby Tveitan og Torje Knausgård.

Andre: Anne Birgitte Rønning og Alexandra Spalek under orienteringssakene. Heidi Ekstrand gikk etter S 2/6/21. Karina Kleiva (ref).

 

Publisert 26. okt. 2021 09:23

Instituttstyremøtet ble avholdt i møterom 389 PAM fra kl. 12.15 - 13.55.

Til stede: Christine Meklenborg Nilsen, Nora Dörnbrack, Atle Libæk Wold, Eva Sarfi, Kristin Bjørneboe Eide, Kathrine Asla Østby, Brit Holtebekk, Veronica Dahlby Tveitan og Torje Knausgård.

Andre: Anne Birgitte Rønning under O-sak 1/5/21 og 2/5/21. Heidi Ekstrand under S 2/5/21 og D 1/5/21. Bethina Strandberg-Jensen (ref).

Publisert 29. sep. 2021 22:58

Instituttstyremøte på Zoom fra kl. 12.15-14.

Til stede: Christine Meklenborg Nilsen, Nora Dörnbrack, Atle Libæk Wold, Kristin Bjørneboe Eide, Kathrine Asla Østby, Brit Holtebekk, Eva Sarfi, Veronica Dahlby Tveitan og Torje Knausgård.

Andre: Anne Birgitte Rønning, Geir Uvsløkk, Alexandra Spalek (alle gikk etter O-sakene). Mons Vedøy, Bethina Strandberg-Jensen, Karina Kleiva (ref.).

Publisert 16. juni 2021 10:59

Instituttstyremøte på Zoom fra kl. 12.15-14.

Til stede: Christine Meklenborg Nilsen, Nora Dörnbrack, Atle Libæk Wold, Eva Sarfi, Kristin Bjørneboe Eide, Kathrine Asla Østby, Brit Holtebekk, Veronica Dahlby Tveitan og Torje Knausgård.

Andre: Bethina Strandberg-Jensen, Karina Kleiva (ref). Heidi Ekstrand under S 3/3/21, Anne Birgitte Rønning under D 1/3/21.

Publisert 20. apr. 2021 10:43

Instituttstyremøte på Zoom fra kl. 12.15- 13.30.

Til stede: Christine Meklenborg Nilsen, Nora Dörnbrack, Atle Libæk Wold, Eva Sarfi, Kristin Bjørneboe Eide, Brit Holtebekk, Veronica Dahlby Tveitan og Béatrice Prat.

Andre: Karina Kleiva (ref). 

Publisert 9. feb. 2021 09:20

Styremøte avholdt på Zoom kl. 15.15 - 16.00.

Til stede: Christine Meklenborg Nilsen, Nora Dörnbrack, Atle Libæk Wold, Eva Sarfi, Diana Santos, Kristin Bjørneboe Eide, Brit Holtebekk, Veronica Dahlby Tveitan og Béatrice Prat.

Andre: Heidi Ekstrand (med talerett under S 2/1/21), Anne Birgitte Rønning Bethina Strandberg-Jensen, Karina Kleiva (ref). 

Publisert 15. des. 2020 09:42

Instituttstyremøte på Zoom kl. 12.15 - 13.  

Til stede: Karen Gammelgaard, Sabina Nedelius, Atle Libæk Wold, Jon Arild Olsen, Julián Cosmes-Cuesta, Hans Petter Helland, Tor Erik Risvik Johnsen, Béatrice Prat og Torje Knausgård. Atle Libæk Wold forlot møtet under behandlingen av S 3/10/20.

Andre: Christine Meklenborg Nilsen, Alexandra Anna Spalek, Geir Uvsløkk, Anne Birgitte Rønning Bethina Strandberg-Jensen, Karina Kleiva (ref). 

Publisert 30. nov. 2020 16:44

Avholdt på Zoom kl. 12.15 - 14.

Til stede: Karen Gammelgaard, Sabina Nedelius, Atle Libæk Wold, Jon Arild Olsen, Kristin Bech, Hans Petter Helland, Tor Erik Risvik Johnsen, Béatrice Prat og Torje Knausgård.

Andre: Heidi Ekstrand (fikk talerett til S 2/9/20), Bethina Strandberg-Jensen, Karina Kleiva (ref). Tilhørere: Christine Meklenborg Nilsen, Alexandra Anna Spalek, Anne Birgitte Rønning, Pål Kolstø.

Publisert 27. okt. 2020 08:34

Instituttstyremøte avholdt på Zoom kl. 12.15 - 14.15.

Til stede: Karen Gammelgaard, Sabina Nedelius (forlot møtet under sak S4/8/20 pga inhabilitet), Atle Libæk Wold, Jon Arild Olsen, Inger Østenstad, Hans Petter Helland, Tor Erik Risvik Johnsen, Felicia Rolf og Torje Knausgård.

Andre: Heidi Ekstrand (talerett under de to økonomi-sakene) og Jacob Thaisen. Begge forlot møtet under behandlingen av sakene unntatt offentlighet. Bethina Strandberg-Jensen, Karina Kleiva (ref).

Publisert 21. sep. 2020 16:27

Instituttstyremøte avholdt på Zoom kl. 12.15 - 14.

Til stede: Karen Gammelgaard, Sabina Nedelius, Atle Libæk Wold, Jon Arild Olsen, Julián Cosmes-Cuesta, Hans Petter Helland, Tor Erik Risvik Johnsen, Béatrice Prat og Torje Knausgård.

Andre: Karin Kukkonen (gikk etter sak S 2/7/20), Nils Axel Nissen (forlot møtet under behandlingen av S 3/7/20), Karina Kleiva (ref).

Publisert 25. aug. 2020 14:05

Instituttstyremøte avholdt på Zoom kl. 12.15 - 13.20.

Til stede: Karen Gammelgaard, Sabina Nedelius, Atle Libæk Wold, Jon Arild Olsen, Julián Cosmes-Cuesta, Hans Petter Helland, Tor Erik Risvik Johnsen, Béatrice Prat og Torje Knausgård.

Andre: Bethina Strandberg-Jensen, Karina Kleiva (ref).