Innkalling til instituttstyremøte torsdag 17. februar 2022

Instituttstyremøte i 12. etasje i Niels Treschows hus kl. 09.00 - 10.00, med påfølgende strategiseminar kl. 10.30-13.30.

Orienteringssaker:

O-sak 1/2/22 - Ansettelsessaker på ILOS
O-sak 2/2/22 - Status: Orienteringer ved forsknings- og utdanningslederne ved ILOS

Vedtakssaker:

S 1/2/22 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen
Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 17. februar 2022:
… og  …

S 2/2/22 - ILOS' regnskap for 2021

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat med regnskapsrapport

Forslag til vedtak:
Instituttstyret godkjenner ILOS' regnskap for 2021.

Diskusjonssak:

D 1/2/22 - ILOS' langtidsprognose 2022-2026

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Prognosenotat                     

Eventuelt

 

Blindern, 10. februar 2022

Christine Meklenborg Nilsen        Karina Kleiva
Instituttleder                                  Administrativ leder

Av Karina Kleiva
Publisert 10. feb. 2022 17:41 - Sist endret 14. feb. 2022 16:22