Instituttstyremøte

Instituttstyret er øvste avgjerdsorgan ved instituttet. Styret vedtek overordna mål, prioriteringar og strategiar for instituttet. Her finn du dokument frå møta.

Søk i arkivet for innkallingar og protokollar:

Dersom du ønsker innsyn i eldre styrepapir, som ikkje finst på nett, kan du kontakte sekretariatet.

Dato Innkallingar og protokollar frå møte i 2022
31. januar Innkalling Protokoll
17. februar Innkalling Protokoll
28. mars Innkalling Protokoll
9. mai Innkalling Protokoll
13. juni Innkalling Protokoll
12. september AVLYST  
24. oktober Innkalling Protokoll
28. november Innkalling Protokoll
12. desember Innkalling Protokoll

Førebels oversikt over komande styresaker.

Publisert 15. des. 2021 12:12 - Sist endret 29. nov. 2022 14:35