Protokoll fra instituttstyremøte mandag 13. juni 2022

Instituttstyremøte i møterom 389 PAM, kl. 12.15-14.

Til stede: Christine Meklenborg Nilsen, Sarah M. Ø. Eiene, Marlene Andresen, Veronica Dahlby Tveitan, Torje Knausgård, Brit Holtebekk, Atle L. Wold, Eva Sarfi og Kathrine Asla Østby.
Andre: Karina Kleiva (ref.).

Vedtakssaker:

S 1/5/22 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 13. juni 2022:
Sarah M. Ø. Eiene og  Atle L. Wold.

S 2/5/22 - Regnskapsrapport 1. tertial 2022
Saksdokument:
Prognosenotat for ILOS per 1. tertial 2022

Vedtak: 
Styret godkjenner regnskapsrapporten per 1. tertial 2022.

S 3/5/22 - ILOS' strategi 2030
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
ILOS' strategi 2030 (endelig versjon)

Vedtak:
Instituttstyret vedtar ILOS’ strategi 2030.

Diskusjonssak

D 1/5/22 - Mandat for ILOS' utredning om fremmedspråk
Saksdokument:
Forslag til mandat

Ingen saker under eventuelt.

 

Blindern, 13. juni 2022

Sarah M. Ø. Eiene

Atle L. Wold

Av Karina Kleiva
Publisert 14. juni 2022 08:56 - Sist endret 13. sep. 2022 18:14