Innkallinger

Sist endret 13. juni 2022 12:03 av Karina Kleiva

Instituttstyremøte i møterom 389 PAM, kl. 12.15-14.

Vi starter med en enkel lunsj kl. 12.00.

Sist endret 21. mars 2022 16:37 av Karina Kleiva

Instituttstyremøte i møterom 389 PAM, kl. 12.15 - 14.

Vi starter med en enkel lunsj kl. 12.00.

Sist endret 24. jan. 2022 17:12 av Bethina Strandberg-Jensen

Instituttstyremøte på Zoom kl. 12.15 - 13.

Sist endret 4. mai 2022 11:21 av Karina Kleiva

Instituttstyremøte i møterom 389 PAM, kl. 12.15-14.

Vi starter med en enkel lunsj kl. 12.00.

Sist endret 14. feb. 2022 16:22 av Karina Kleiva

Instituttstyremøte i 12. etasje i Niels Treschows hus kl. 09.00 - 10.00, med påfølgende strategiseminar kl. 10.30-13.30.