Instituttstyremøte

Instituttstyret er øvste avgjerdsorgan ved instituttet. Styret vedtek overordna mål, prioriteringar og strategiar for instituttet. Her finn du dokument frå møta.

Søk i arkivet for innkallingar og protokollar:

Dato Innkallingar og protokollar frå møte i 2022
31. januar Innkalling Protokoll
17. februar Innkalling Protokoll
28. mars Innkalling Protokoll
9. mai Innkalling Protokoll
13. juni Innkalling Protokoll
12. september Innkalling Protokoll
24. oktober Innkalling Protokoll
28. november Innkalling Protokoll
12. desember Innkalling Protokoll

Førebels oversikt over komande styresaker.

Publisert 15. des. 2021 12:12 - Sist endret 14. juni 2022 08:58