Instituttstyremøte

Instituttstyret er øvste avgjerdsorgan ved instituttet. Styret vedtek overordna mål, prioriteringar og strategiar for instituttet. Her finn du dokument frå møta.

Søk i arkivet for innkallingar og protokollar:

Dato Innkallingar og protokollar frå møte i 2021
8. februar Innkalling Protokoll
8. mars Avlyst  
19. april Innkalling Protokoll
10. mai Avlyst  
14. juni Innkalling Protokoll
30. august Avlyst  
27. september Innkalling Protokoll
25. oktober Innkalling Protokoll
29. november Innkalling Protokoll
13. desember Innkalling Protokoll

Førebels oversikt over komande styresaker.

Publisert 15. des. 2020 09:54 - Sist endret 14. des. 2021 13:31