Protokoll fra instituttstyremøte mandag 19. april 2021

Instituttstyremøte på Zoom fra kl. 12.15- 13.30.

Til stede: Christine Meklenborg Nilsen, Nora Dörnbrack, Atle Libæk Wold, Eva Sarfi, Kristin Bjørneboe Eide, Brit Holtebekk, Veronica Dahlby Tveitan og Béatrice Prat.

Andre: Karina Kleiva (ref). 

Orienteringssaker:

O-sak 1/2/21 - Ansettelsessaker på ILOS

O-sak 2/2/21 - HF2030 – arbeidet med ny strategi for HF

O-sak 3/2/21 – Digital vernerunde ved ILOS 2021

Vedtakssaker:

S 1/2/21 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 19. april 2021:
Veronica Dahlby Tveitan og Atle L. Wold.

S 2/2/21 - ILOS' årsrapport for 2020
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
ILOS' årsrapport for 2020

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner ILOS' årsrapport for 2020.

S 3/2/21 - ILOS' forskningsrapport for 2020
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
ILOS' forskningsrapport for 2020

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner ILOS' forskningsrapport for 2020.

S 4/2/21 - Tilsetting i stilling som stipendiat (SKO 1017) i allmenn litteraturvitenskap ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Søknad, CV og vurderingsskjema av utenlandsk utdanning for de innstilte søkerne
Utvidet søkerliste

Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

S 5/2/21 - Tilsetting i stilling som stipendiat (SKO 1017) i fransk litteratur og områdestudier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Søknad, CV og vurderingsskjema av utenlandsk utdanning for de innstilte søkerne
Utvidet søkerliste

Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

S 6/2/21 - Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innenfor slaviske språk (russisk)
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Søknad, CV og vurderingsskjema av utenlandsk utdanning for de innstilte søkerne
Utvidet søkerliste

Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

S 7/2/21 - Strategiprosess ILOS
Saksdokument:
Fremleggsnotat

Vedtak:
ILOS’ instituttstyre slutter seg til planen for arbeidet med strategisk plan ved instituttet.

Eventuelt:

  1. Kathrine Asla Østby ønsker at styret skal ta stilling til om ansatte som våren 2020 benyttet seg av privat datautstyr skal få kompensasjon for dette eller ikke. Ledelsen kommer tilbake til saken.
  2. Spørsmål fra Atle Wold knyttet til instruksen for de fagansvarlige. Saken vil bli tatt opp på neste styremøte.

19. april 2021

Veronica Dahlby Tveitan

Atle Wold

Av Karina Kleiva
Publisert 20. apr. 2021 10:43 - Sist endret 20. apr. 2021 10:43