Innkallinger

Sist endret 16. juni 2021 11:06 av Bethina Strandberg-Jensen

Instituttstyremøte på Zoom fra kl. 12.15-14.

Sist endret 16. juni 2021 11:07 av Bethina Strandberg-Jensen

Instituttstyremøte på Zoom fra kl. 12.15-14.

Sist endret 1. feb. 2021 18:11 av Karina Kleiva

Instituttstyreseminar på Zoom fra kl. 12.15-15.

Styremøte på Zoom kl. 15.15 - 16.00.