Protokoller

Sist endret 14. des. 2021 13:29 av Karina Kleiva

Instituttstyremøte på Zoom kl. 12.15 - 13.15.

Til stede: Christine Meklenborg Nilsen, Nora Dörnbrack, Atle Libæk Wold, Eva Sarfi, Kristin Bjørneboe Eide, Kathrine Asla Østby, Brit Holtebekk, Veronica Dahlby Tveitan og Torje Knausgård.

Atle Wold forlot møtet under behandlingen av S 5/7/21.

Andre: Bethina Strandberg-Jensen, Karina Kleiva (ref.).

Sist endret 25. okt. 2021 10:57 av Bethina Strandberg-Jensen

Instituttstyremøte på Zoom fra kl. 12.15-14.

Til stede: Christine Meklenborg Nilsen, Nora Dörnbrack, Atle Libæk Wold, Eva Sarfi, Kristin Bjørneboe Eide, Kathrine Asla Østby, Brit Holtebekk, Veronica Dahlby Tveitan og Torje Knausgård.

Andre: Bethina Strandberg-Jensen, Karina Kleiva (ref). Heidi Ekstrand under S 3/3/21, Anne Birgitte Rønning under D 1/3/21.

Sist endret 20. apr. 2021 10:43 av Karina Kleiva

Instituttstyremøte på Zoom fra kl. 12.15- 13.30.

Til stede: Christine Meklenborg Nilsen, Nora Dörnbrack, Atle Libæk Wold, Eva Sarfi, Kristin Bjørneboe Eide, Brit Holtebekk, Veronica Dahlby Tveitan og Béatrice Prat.

Andre: Karina Kleiva (ref). 

Sist endret 26. okt. 2021 09:23 av Bethina Strandberg-Jensen

Instituttstyremøtet ble avholdt i møterom 389 PAM fra kl. 12.15 - 13.55.

Til stede: Christine Meklenborg Nilsen, Nora Dörnbrack, Atle Libæk Wold, Eva Sarfi, Kristin Bjørneboe Eide, Kathrine Asla Østby, Brit Holtebekk, Veronica Dahlby Tveitan og Torje Knausgård.

Andre: Anne Birgitte Rønning under O-sak 1/5/21 og 2/5/21. Heidi Ekstrand under S 2/5/21 og D 1/5/21. Bethina Strandberg-Jensen (ref).

Sist endret 29. sep. 2021 22:58 av Karina Kleiva

Instituttstyremøte på Zoom fra kl. 12.15-14.

Til stede: Christine Meklenborg Nilsen, Nora Dörnbrack, Atle Libæk Wold, Kristin Bjørneboe Eide, Kathrine Asla Østby, Brit Holtebekk, Eva Sarfi, Veronica Dahlby Tveitan og Torje Knausgård.

Andre: Anne Birgitte Rønning, Geir Uvsløkk, Alexandra Spalek (alle gikk etter O-sakene). Mons Vedøy, Bethina Strandberg-Jensen, Karina Kleiva (ref.).

Sist endret 30. nov. 2021 12:24 av Karina Kleiva

Instituttstyremøtet ble avholdt i møterom 389 PAM, kl. 12.15 - 14.

Til stede: Christine Meklenborg Nilsen, Nora Dörnbrack, Atle Libæk Wold, Eva Sarfi, Kristin Bjørneboe Eide, Kathrine Asla Østby, Brit Holtebekk, Veronica Dahlby Tveitan og Torje Knausgård.

Andre: Anne Birgitte Rønning og Alexandra Spalek under orienteringssakene. Heidi Ekstrand gikk etter S 2/6/21. Karina Kleiva (ref).

 

Sist endret 9. feb. 2021 09:20 av Karina Kleiva

Styremøte avholdt på Zoom kl. 15.15 - 16.00.

Til stede: Christine Meklenborg Nilsen, Nora Dörnbrack, Atle Libæk Wold, Eva Sarfi, Diana Santos, Kristin Bjørneboe Eide, Brit Holtebekk, Veronica Dahlby Tveitan og Béatrice Prat.

Andre: Heidi Ekstrand (med talerett under S 2/1/21), Anne Birgitte Rønning Bethina Strandberg-Jensen, Karina Kleiva (ref).