Protokoll fra instituttstyremøte mandag 29. november 2021

Instituttstyremøtet ble avholdt i møterom 389 PAM, kl. 12.15 - 14.

Til stede: Christine Meklenborg Nilsen, Nora Dörnbrack, Atle Libæk Wold, Eva Sarfi, Kristin Bjørneboe Eide, Kathrine Asla Østby, Brit Holtebekk, Veronica Dahlby Tveitan og Torje Knausgård.

Andre: Anne Birgitte Rønning og Alexandra Spalek under orienteringssakene. Heidi Ekstrand gikk etter S 2/6/21. Karina Kleiva (ref).

 

Orienteringssaker:

O-sak 1/6/21 - Ansettelsessaker på ILOS
O-sak 2/6/21 - Status: Orienteringer ved forsknings- og utdanningslederne ved ILOS
O-sak 3/6/21 - Om prosjekt Jobbklar@HF 2021

Vedtakssaker:

S 1/6/21 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 29. november 2021:
Kristin B. Eide og  Atle L. Wold

S 2/6/21 - ILOS' budsjett for 2022

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Budsjettnotat       

Vedtak:
Styret vedtar budsjettet for ILOS for 2022.

S 3/6/21 - Møteplan våren 2022

Saksdokument:
Fremleggsnotat

Vedtak:
Det fremlagte forslag til møteplan for våren 2022 vedtas.

Diskusjonssaker:

D 1/6/21 - Utkast ILOS' årsplan 2022-2023

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Utkast til årsplan

Ingen saker under eventuelt.
 

Blindern, 29. november 2021

Kristin B. Eide

Atle L. Wold

Av Karina Kleiva
Publisert 30. nov. 2021 12:24 - Sist endret 30. nov. 2021 12:24