Protokoll fra instituttstyremøte mandag 14. juni 2021

Instituttstyremøte på Zoom fra kl. 12.15-14.

Til stede: Christine Meklenborg Nilsen, Nora Dörnbrack, Atle Libæk Wold, Eva Sarfi, Kristin Bjørneboe Eide, Kathrine Asla Østby, Brit Holtebekk, Veronica Dahlby Tveitan og Torje Knausgård.

Andre: Bethina Strandberg-Jensen, Karina Kleiva (ref). Heidi Ekstrand under S 3/3/20, Anne Birgitte Rønning under D 1/3/21.

Orienteringssaker:

O-sak 1/3/21 - Ansettelsessaker på ILOS

O-sak 2/3/21 - Koronastøtte fra UiO 
Muntlig orientering ved instituttleder.

Vedtakssaker:

S 1/3/21 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen
Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 14. juni 2021:
Nora Dörnbrack og Eva Sarfi.

S 2/3/21 - Styremøtedatoer høsten 2021

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat  

Vedtak:
Det fremlagte forslag til møteplan for høsten 2021 vedtas.

S 3/3/20 - Regnskapsrapport 1. tertial 2021

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat med regnskapsrapport per 1. tertial 2021, samt oppdatert langtidsprognose

Vedtak:
Styret godkjenner regnskapsrapporten per 1. tertial 2021.

S 4/3/21 - Tilsetting i stilling som stipendiat (SKO 1017) i litteratur og kultur i den spanskspråklige verden ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Søknad, CV og vurderingsskjema av utenlandsk utdanning for de innstilte søkerne
Utvidet søkerliste

Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

S 5/3/21 - Tilsetting i stilling som stipendiat (SKO 1017) i slaviske studier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Søknad, CV og vurderingsskjema av utenlandsk utdanning for de innstilte søkerne
Utvidet søkerliste

Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

S 6/3/21 - Tilsetting i stilling som stipendiat (SKO 1017) i engelsk lingvistikk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Søknad, CV og vurderingsskjema av utenlandsk utdanning for de innstilte søkerne
Utvidet søkerliste

Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

S 7/3/21 - Tilsetting i stilling som stipendiat (SKO 1017) i spansk lingvistikk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Søknad, CV og vurderingsskjema av utenlandsk utdanning for de innstilte søkerne
Utvidet søkerliste

Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

S 8/3/21 - Tilsetting i stilling som stipendiat (SKO 1017) i post-jugoslavisk litteratur/litterære studier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Søknad, CV og vurderingsskjema av utenlandsk utdanning for de innstilte søkerne
Utvidet søkerliste

Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

Diskusjonssaker

D 1/3/21 – Temaer og hovedpunkter for ILOS' strategiske plan

Saksdokument:
Diskusjonsnotat for ILOS' strategiske plan

D 2/3/21 – Revisjon av Funksjonsbeskrivelse for fagansvarlige

Saksdokument:
Diskusjonsnotat med forslag til ny funksjonbeskrivelse for fagansvarlige


Eventuelt:
Atle Wold reiste et spørsmål knyttet til begrunnelser til eksamen: antallet forespørsler øker; hva kan instituttet gjøre med dette? 
 

 

Av Karina Kleiva
Publisert 16. juni 2021 10:59 - Sist endret 16. juni 2021 10:59