Innkalling til instituttstyremøte mandag 29. november 2021

Instituttstyremøte i møterom 389 PAM, kl. 12.15 - 14.

Vi starter med en enkel lunsj kl. 12.00.

Orienteringssaker:

O-sak 1/6/21 - Ansettelsessaker på ILOS
O-sak 2/6/21 - Status: Orienteringer ved forsknings- og utdanningslederne ved ILOS
O-sak 3/6/21 - Om prosjekt Jobbklar@HF 2021

Vedtakssaker:

S 1/6/21 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen
Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 29. november 2021:
… og  …

S 2/6/21 - ILOS' budsjett for 2022

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Budsjettnotat       

Forslag til vedtak:
Styret vedtar budsjettet for ILOS for 2022.

S 3/6/21 - Møteplan våren 2022

Saksdokument:
Fremleggsnotat

Forslag til vedtak:
Det fremlagte forslag til møteplan for våren 2022 vedtas.

Diskusjonssaker:

D 1/6/21 - Utkast ILOS' årsplan 2022-2023

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Utkast til årsplan

Eventuelt

 

Blindern, 22. november 2021

Christine Meklenborg Nilsen        Karina Kleiva
Instituttleder                                  Administrativ leder

Av Karina Kleiva
Publisert 22. nov. 2021 16:46 - Sist endret 24. nov. 2021 16:19