Foreløpig oversikt over instituttstyresaker 2021

Denne oversikten er foreløpig. Saker kan bli flyttet, nye saker vil komme til og enkelte saker kan falle bort. Instituttleder er ansvarlig for forberedelse av saker til styret.

Møtedato Orienteringssaker Diskusjonssaker Vedtakssaker
27. september
 • Ansettelsessaker på ILOS
 • Fordeling av stipendiater 2022
 • Funksjonsbeskrivelse fagansvarlige
25. oktober
 • Ansettelsessaker på ILOS
 • Om ILOS' strategiprosess
 • Budsjett 2022 
 • ILOS' regnskapsrapport 2. tertial 2021
 • Ansettelsessaker
29. november
 • Ansettelsessaker på ILOS
 • Orienteringer ved utdannings- og forskningslederne
 • Om Jobbklar@HF
 • Årsplan 2022
 • Møteplan våren 2022
 • Budsjett 2022 
13. desember
 • Ansettelsessaker på ILOS
 
 • Årsplan 2022
 • Ansettelse i stipendiatstilling på NFR-prosjektet MULTIWRITE
 • Jahre-midler

 

Publisert 15. des. 2020 09:54 - Sist endret 25. nov. 2021 15:13