Wencke Ophaug

Associate Professor - Tysk og germansk
Image of Wencke Ophaug
Norwegian version of this page
Phone +47 22856872
Room NT 1005
Username
Visiting address Niels Treschows hus 6th floor Niels Henrik Abels vei 36
Postal address Postboks 1003 Blindern 0315 Oslo
Tags: Tysk språk, Fonetikk

Publications

 • Stenbrenden, Gjertrud F & Ophaug, Wencke (2017). Laterals in Singing and Speech. Journal of Singing. ISSN 1086-7732. 74(1), p. 61–76. Full text in Research Archive
 • Ophaug, Wencke (2017). The Diminished Vowel Space in Classical Singing and the Tug of War between "Speech-true" and Modified Vowel Qualities. Journal of Singing. ISSN 1086-7732. 73(3), p. 293–303. Full text in Research Archive
 • Ophaug, Wencke (2015). The challenge of identifying vowel phonemes in singing. In Proto, Teresa; Canettieri, Paolo & Valenti, Gianluca (Ed.), Text and Tune: On the Association of Music and Lyrics in Sung Verse. Peter Lang Publishing Group. ISSN 978-3-0343-1560-9. p. 287–311.
 • Jordheim, Alisa Suzanne & Ophaug, Wencke (2015). Transcribing Scandinavian Song Texts into IPA. Challenges when aiming for a higher degree of uniformity in the IPA transcription of the three Scandinavian languages: Norwegian, Swdisch, and Danish. Journal of Singing. ISSN 1086-7732. 71(4), p. 473–488.
 • Ophaug, Wencke (2013). How Singable is Finnish? Journal of Singing. ISSN 1086-7732. 70(2), p. 193–208.
 • Ophaug, Wencke & Guleng, Gullveig Cecilie (2013). Devoicing Voized /z/ in German Lyric Song - Good or Bad Diction? Journal of Singing. ISSN 1086-7732. 69(4), p. 451–462.
 • Ophaug, Wencke (2012). Troubleshooting Norwegian Pronunciation in Classical Singing. Journal of Singing. ISSN 1086-7732. 69(1), p. 49–56.
 • Ophaug, Wencke (2010). The Pronunciation of /r/ in German Classical Singing. The development of various r-allophones and their distribution in today's German classical singing. Journal of Singing. ISSN 1086-7732. 66(5), p. 561–574.
 • Ophaug, Wencke (2009). Wenn dem Vokalisten die Vokale in die Quere kommen. In Helin, Irmeli (Eds.), Linguistik und Übersetzung in Kouvola. Helsinki University Press (HUP). ISSN 978-952-10-5248-4. p. 356–379.
 • Ophaug, Wencke & Noven, Arild (1997). Bokanmelding: Rolf Theil Endresen: [Kapittel] 4 Fonetikk. Endresen, Rolf Theil, Hanne Gram Simonsen & Andreas Sveen (red.): Innføring i lingvistikk. Oslo: Universitetsforlaget, 1996. & Kolbjørn Slethei: Grunnbok i fonetikk for språkstudenter. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, 1996. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN 0800-3076. 15(2), p. 258–269.
 • Ophaug, Wencke (1986). Probleme in Verbindung mit einer Korrekten Aussprache der Deutschen Kontinuanten <sch> (sch-Laut) und <ch> (ich-Laut) bei Schülern aus Bergen. Mit Empfehlungen für den Deutschunterricht. Språk og språkundervisning. ISSN 0038-8521. 19(4), p. 35–41.

View all works in Cristin

 • Ophaug, Wencke (2009). Sangfonetikk. En innføring. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0500-4. 230 p.

View all works in Cristin

 • Ophaug, Wencke (2016). The Challenge of Identifying Vowel Phonemes in Classical Singing.
 • Ophaug, Wencke (2012). Den klangfulle tyske utlyds-l.
 • Ophaug, Wencke (2012). Singing short vowels on long notes. Different intelligibility challenges in different languages.
 • Ophaug, Wencke (2011). norsk sangutale; kulturarv eller personlig signatur.
 • Ophaug, Wencke (2009). Nordiske språk og musikalitet. [TV]. Nrk 1.
 • Ophaug, Wencke (2009). The loss of Intelligibility in Classical Singing due to Vowel Equalisation and Temporal Factors. Why do diferent languages suffer to different degrees?
 • Ophaug, Wencke (2008). Skarre når jeg synger tysk? Å synge skarre-r er ikke forenlig med klassisk sang, i hvert fall ikke på lenge ennå. Musikk-Kultur. 12(12), p. 36–38.
 • Ophaug, Wencke (2006). Fagfokus: "Norgøø mitt Norgøø...". Hovedmålet i klassisk sang er at stemmen skal bære gjennom et orkester. Derfor må sangerne bruke resonansteknikker som kan stå i konflikt med språklydene. Musikk-Kultur. p. 38–39.
 • Ophaug, Wencke (2006). Fagfokus: "Vokalene som forsvinner" Hvorfor gaper sopranen så veldig og synger bare a-vokaler i høyden? Musikk-Kultur.
 • Ophaug, Wencke (2006). Telemann og språket. [Radio]. Nrk p2 "Midt i Musikken".
 • Ophaug, Wencke & Vogt, Yngve (2006). Jakter på barokkens sanguttale. [Newspaper]. Apollon, Forskningstidsskrift for Universitetet i Oslo.
 • Ophaug, Wencke (2004). Ordet i koret.
 • Ophaug, Wencke (2004). Deutsch wird so gesprochen wie es geschrieben wird. Warum diese Aussage nicht für Deutsche und schon gar nicht für Norweger stimmt.
 • Ophaug, Wencke (2003). Sense og nonsense i resitasjon og sang. Hvordan transkriberer jeg lydene? Muligheter og begrensninger ved bruk av lydskriftsystemet IPA.
 • Ophaug, Wencke (2003). Egner tysk seg dårlig som sangspråk?Hvorfor hører man at sangeren er norsk når han synger på tysk?
 • Ophaug, Wencke (2000). Vowel Migration and Equalisation in Classical Singing. [Radio]. NRK-radioen : NRK - P2 "Midt i musikken".
 • Ophaug, Wencke (2000). I hvilken grad kan norske sangere bruke vokalkvaliteter fra norsk når de synger tysk og allikevel høres tyske ut?
 • Ophaug, Wencke (1999). Why is Singing Special?
 • Ophaug, Wencke (1999). The Sonorous Vowel-like Lateral in German in Syllable-final Positition.
 • Ophaug, Wencke (1997). Vokalausgleich im Lied.
 • Ophaug, Wencke (1997). Hvorfor er det så vanskelig å forstå teksten i klassisk sang? [Radio]. NRK 2 Fjernsynet, i programmet "På hovedscenen" med programleder Arild Erikstad.
 • Ophaug, Wencke (1997). Hvorfor er det så vanskelig å forstå teksten i klassisk sang? [Radio]. NRK, radioen, P2 "Midt i musikken".
 • Ophaug, Wencke (1997). Hvorfor er det så vanskelig å forstå teksten i klassisk sang?
 • Ophaug, Wencke (1997). Er sangeren virkelig tysk?
 • Ophaug, Wencke (1997). Vokalutjevning i klassisk sang.
 • Ophaug, Wencke (1993). Intra- og interlinguale akustiske og auditive analyser av tysk/norsk tale/sang.
 • Ophaug, Wencke (2002). The Vowel-like Lateral in German. A contrastive acoustic comparison of German and Norwegian prevocalic and postvocalic laterals. Universitetet i Oslo, Germanistisk Institutt. ISSN 0800-9694. 19.
 • Ophaug, Wencke (1999). Vowel Migration and Equalisation in Classical Singing.

View all works in Cristin

Published Sep. 23, 2010 12:01 PM - Last modified Mar. 8, 2018 12:51 PM

Research groups

 • Phonetics Fanatics - forskergruppe for fonetikk