Jon Haarberg

Professor Emeritus
Image of Jon Haarberg
Norwegian version of this page
Phone +47-22854325
Mobile phone Fax +47-22856887
Room NT 729
Username
Visiting address Niels Treschows hus 11th floor Niels Henrik Abels vei 36
Postal address ILOS P.O.Box 1003 Blindern 0315 Oslo Norway

Academic Interests

Literature, Literature history, Philology, Renaissance Literature, Parody

Tags: Literature, Renaissance Literature, Philology, Parody

Publications

 • Haarberg, Jon Marius Sæland (2021). Pastor Knutzens Christelige Fortællinger. Vinje og "den offentlige Religion". In Åslund, Arnfinn; Fjågesund, Peter; Hanto, Kristian Ihle; Nordstoga, Sveinung & Staxrud, Johan Magnus (Ed.), Tvisyn, innsyn, utsyn : Nærblikk på A.O. Vinje. Scandinavian Academic Press. ISSN 9788230402726. p. 381–407.
 • Haarberg, Jon & Sjelmo, Marit (2019). Pontoppidans pinefulle Sandhed - mellom leseferdighet og utenatlæring . In Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Hemstad, Ruth Solveig; Nøding, Aina & Rønning, Anne Birgitte (Ed.), Litterære verdensborgere: Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519–1850. Nasjonalbiblioteket. ISSN 978-82-7965-414-8. p. 218–238. Full text in Research Archive
 • Haarberg, Jon (2019). Da onkel Tom kom til Norge. Oversatte romaner i den nye nasjonalstatens fem første tiår (1814-1857). Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0809-2044. 22(2), p. 182–201. doi: 10.18261/issn.1504-288X-2019-02-05. Full text in Research Archive
 • Haarberg, Jon (2017). Den lesbare tekstens pris. Sluttstrek for utgivelsen av Petter Dass' Katekismesanger. In Henrikson, Paula; Malm, Mats & Söderlund, Petra (Ed.), Textkritik som analysemetod. Bidrag till en konferens anordnad av Nordiskt Nätverk för Editionsfilologer 2-4 oktober 2015. Svenska vitterhetssamfundet. ISSN 978-91-7230-187-0. p. 151–167.
 • Haarberg, Jon (2015). Vår egen Thue. Historien om den norske litteraturvitenskapens spede begynnelse. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0809-2044. 18(2), p. 149–163.
 • Haarberg, Jon & Mørch, Audun Johannes (2015). Å lese Tsjekhovs "Studenten". Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0809-2044. 18(1), p. 4–15.
 • Haarberg, Jon (2015). Enkene og patriarkatet : 1600-tallets oppbyggelige litteratur for berøvede kvinner. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. 39(1), p. 19–38.
 • Haarberg, Jon (2013). Die Edition norwegischer Literatur im 18. und 19. Jahrhundert. In Henrikson, Paula & Janss, Christian (Ed.), Geschichte der Edition in Skandinavien. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-031740-4. p. 289–314. doi: 10.1515/9783110317572.289.
 • Haarberg, Jon (2012). Hvorfor trompet? Om tittelen på Petter Dass' nordlandsbeskrivelse. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. 99(1), p. 3–15.
 • Haarberg, Jon (2012). Herakles på skilleveien. Litteraturvitenskapen mellom scientisme og humanisme. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0809-2044. 15(1), p. 3–15.
 • Haarberg, Jon (2011). EAN-koden. Anm. Erik A. Nielsen, Thomas Kingo. Billedsprog II (2010). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. p. 159–165.
 • Haarberg, Jon (2011). Earways to Heaven. Singing the Catechism in Denmark-Norway, 1569-1756. In Appel, Charlotte & Fink-Jensen, Morten (Ed.), Religious Reading in the Lutheran North. Studies in Early Modern Scandinavian Book Culture. Cambridge Scholars Publishing. ISSN 978-1-4438-2643-3. p. 48–69.
 • Haarberg, Jon (2010). Jus og litteraturvitenskap. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0809-2044. 13(2), p. 137–144.
 • Haarberg, Jon & Eggertsdóttir, Margrét (2010). Fiskenes lovsang. Stefán Ólafssons (1618-1688) ukjente gjendiktning av "Herre Gud, ditt dyre navn og ære". Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. 110(3), p. 225–243.
 • Haarberg, Jon (2010). Gack, liden Bog! Trykkekunstens omstøpning av den klassiske retorikken omkring år 1700. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0809-2044. 13(1), p. 4–15.
 • Haarberg, Jon & Janss, Christian (2010). De viktigste Wergeland-utgavene. Agora. ISSN 0800-7136. p. 152–156.
 • Haarberg, Jon (2009). Petter Dass (1647-1707), Den norske litterære kanon 1700-1900. Aschehoug & Co. ISSN 978-82-03-19548-8. p. 13–27.
 • Haarberg, Jon (2009). Aasmund Olavsson Vinje (1818-1870), Den norske litterære kanon 1700-1900. Aschehoug & Co. ISSN 978-82-03-19548-8. p. 75–90.
 • Haarberg, Jon (2009). Folkediktningen (1842-1924), Den norske litterære kanon 1700-1900. Aschehoug & Co. ISSN 978-82-03-19548-8. p. 139–154.
 • Haarberg, Jon (2009). Brennende kjærlighet. Erasmus og Homer. In Skoie, Mathilde & Vestrheim, Gjert (Ed.), Antikken i ettertiden. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01482-1. p. 80–94.

View all works in Cristin

View all works in Cristin

 • Haarberg, Jon Marius Sæland (2022). Johnny Kondrup (hovedredaktør): Dansk Editionshistorie, bd. 1-4. Danske studier. ISSN 0106-4525.
 • Haarberg, Jon (2020). Hva ville Magnhild Haalke ha sagt? Klassekampen. ISSN 0805-3839. 2020, p. 22–23.
 • Haarberg, Jon (2019). Senecas mennipéiske satire i norsk versjon. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179.
 • Haarberg, Jon (2018). Vinje som religionskritiker.
 • Haarberg, Jon (2018). Litteraturen og nasjonen.
 • Haarberg, Jon (2018). Vinje og universitetet.
 • Haarberg, Jon (2018). Litteraturen og det nasjonale samholdet.
 • Haarberg, Jon (2018). Den norske litteraturens mest nasjonale øyeblikk, 1. januar 1925.
 • Haarberg, Jon (2018). Vinjes Rosa.
 • Haarberg, Jon (2018). Hjemkjøpet i 1925.
 • Haarberg, Jon (2018). Bukkesong.
 • Haarberg, Jon (2018). Dølen før Dølen.
 • Haarberg, Jon (2018). Aasmund Olavsson Vinje i 200 år. Hvor hadde vi vært uten?
 • Haarberg, Jon (2018). Om litteraturen og nasjonen.
 • Haarberg, Jon (2016). Lar det seg gjøre å undervise senmoderne norsk ungdom i 1600-tallets litteratur?
 • Haarberg, Jon (2016). «Du vogte skall din Mund». Katekismesang og ytringsfrihet .
 • Haarberg, Jon (2016). Innledning til konserten "Katekismesongane til svartebokpresten. Barokk Boreal spelar Petter Dass".
 • Haarberg, Jon (2015). Katekismesang som genre.
 • Haarberg, Jon (2015). The Constitution of a National Literature in Norway.
 • Haarberg, Jon (2015). Tekstkritikk som analysemetode: Petter Dass' Katekismesanger.
 • Haarberg, Jon (2015). Freuds Ødipus. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. ISSN 0806-8623. 27(3), p. 20–27.
 • Haarberg, Jon (2015). iDass. Petter Dass' Katekismesanger 1698 og 2013.
 • Haarberg, Jon (2015). Renessansen.
 • Haarberg, Jon (2015). iDass. Presentasjon av en digital klassikerutgave: Petter Dass' Katekismesanger (1698/1715).
 • Haarberg, Jon; Rostad, Aslak & Thorsen, Thea Selliaas (2014). I krig og kjærlighet - antikken på norsk.
 • Haarberg, Jon & Rostad, Aslak (2014). Hvorfor lese klassikere? [Samtale mellom Aslak Rostad og Jon Haarberg om de nye oversettelsene av Hesiod og Lukian].
 • Haarberg, Jon (2014). Lesning som litteraturhistorie. Knut Ove Eliassen, Anne Fastrup og Tue Andersen Nexø (red.), Europæisk litteratur 1500-1800. Bd 1: Verden. Fra Columbus til Napoleon, Aarhus 2013. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0809-2044. 17(2), p. 153–157.
 • Haarberg, Jon (2014). Normandens Katechisme. Vinduet. ISSN 0042-6288. 68(2), p. 106–108.
 • Haarberg, Jon (2014). Aasmund Olavsson Vinje (1818-1870). In Eide, Martin (Eds.), Journalistikkens norske klassikere ... ved noen av dem. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02376-2. p. 79–85.
 • Haarberg, Jon (2014). På tide med en ny nasjonalsang?
 • Haarberg, Jon (2014). Petter Dass: Kva ville han med livet? Dag og Tid. ISSN 0803-334X. 53(17).
 • Haarberg, Jon (2014). Om Verdens kjærlighet. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. ISSN 0806-8623. p. 48–53.
 • Haarberg, Jon & Hovde, Kjell-Olav (2014). Herre Gud, ditt dyre navn og ære [artikkel i Store Norske Leksikon].
 • Haarberg, Jon & Hovde, Kjell-Olav (2014). Katekismesangene [artikkel i Store Norske Leksikon].
 • Haarberg, Jon & Hovde, Kjell-Olav (2014). katekismesang [artikkel i Store Norske Leksikon].
 • Haarberg, Jon (2014). Filologien som utfordring til litteraturvitenskapen - og omvendt.
 • Haarberg, Jon (2014). Edderkoppen i nettet. Ibsen og Erasmus.
 • Haarberg, Jon (2013). Hva er likheten mellom en enke og en soldat? Enkelitteraturen på 1600-tallet.
 • Haarberg, Jon (2013). Nasjonallitteraturens vekst og fall.
 • Haarberg, Jon (2013). På tide med en ny nasjonalsang?
 • Haarberg, Jon (2013). "Vaagn op, vaagn op, du Kjæmpe bold!" Hvordan etablere en norsk nasjonallitteratur omkring 1850?
 • Haarberg, Jon (2013). Vinjes vadmelsvott. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Haarberg, Jon & Hovde, Kjell-Olav (2013). Aasmund Olavsson Vinje.
 • Haarberg, Jon & Hovde, Kjell-Olav (2013). Ferdaminne.
 • Haarberg, Jon & Hovde, Kjell-Olav (2013). No ser eg atter slike fjell og dalar.
 • Haarberg, Jon (2013). Aasmund Olavsson Vinje.
 • Haarberg, Jon (2012). Litteraturen i Kongens nyttårstaler.
 • Gjerpe, Kristin; Jordheim, Helge; Fremstad, Ester & Haarberg, Jon (2012). Dannelse under oppussing. Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X. 18(4), p. 6–15.
 • Haarberg, Jon (2012). Anmeldelse av Frode Sandvik (red.), "Hvad er Livet?". Satirekunstneren Theodor Kittelsen. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. p. 81–85.
 • Haarberg, Jon (2011). Jeg - en bruker. In Engelstad, Svein & Brandsæter, Signe Marie (Ed.), Kunnskap - samlinger - mennesker : Universitetsbiblioteket og forskningen gjennom 200 år. Universitetsbiblioteket i Oslo. ISSN 978-82-8037-019-8. p. 165–169.
 • Haarberg, Jon (2011). Dass’ Katekismesanger: Hva forteller publiseringshistorien (1698–1794)?
 • Haarberg, Jon (2011). Petter Dass 2011. Hvordan aktualisere en 300 år gammel klassiker?
 • Haarberg, Jon (2011). Gammel pakt blir ikke ny. Anm. Bibel 2011. Klassekampen. ISSN 0805-3839. p. 10–11.
 • Haarberg, Jon (2011). Om publiseringen av Onkel Toms hytte - i USA og Norge.
 • Haarberg, Jon (2011). Poetikk? Hva er egentlig poetikk? Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. ISSN 0806-8623. p. 210–211.
 • Haarberg, Jon (2011). Kommentar som aktualisering. Katekismesanger anno 2011.
 • Haarberg, Jon (2011). Om litteraturens vinnere og tapere.
 • Haarberg, Jon (2010). Innledende essay, Dårskapens lovtale. Bokklubben. ISSN 978-82-525-7483-8. p. vii–xli.
 • Haarberg, Jon (2010). Petter Dass - nasjonal helt eller fremmedkulturell?
 • Haarberg, Jon (2010). Guds økonomi. Retorikk og religion i 1600-tallets danske salmediktning.
 • Haarberg, Jon (2010). Kommentar til Maktens uttrykk.
 • Haarberg, Jon (2010). Ferdaminne 150.
 • Haarberg, Jon (2010). Dobbel Deylighed? Dikterprestens forestillinger om hva som sømmer seg for en kvinne.
 • Haarberg, Jon (2009). Borrowed Feathers. The Eagles's Advice.
 • Haarberg, Jon (2009). The Eagle's Advice.
 • Haarberg, Jon (2009). Allmenn litteraturvitenskap 50 år.
 • Haarberg, Jon (2009). Professorers begjær - og dikteres. Petter Dass og Francis Meyer.
 • Haarberg, Jon (2008). Hassel-Nødder - Wergelands selvbiografi?
 • Haarberg, Jon (2008). Petter Dass som utfordring til metodeundervisningen i historiefaget. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. p. 394–401.
 • Haarberg, Jon (2008). Til 150-årsjubileet for A.O. Vinjes Dølen (10.10.1858). [Radio]. NRK P2, Søndagsavisen.
 • Haarberg, Jon (2008). "Gack, liden Bok!" Om boken som personifikasjon.
 • Haarberg, Jon (2008). Earways to Heaven: Catechism Hymns 1569-1756.

View all works in Cristin

Published Sep. 23, 2010 12:01 PM - Last modified Aug. 22, 2022 7:21 PM