Karin Gundersen

Professor emeritus
Image of Karin Gundersen
Username
Postal address ILOS P.O. Box 1003 Blindern 0315 Oslo Norway
Tags: French literature, Theory of the Novel, French Theory and Philosophy

Publications

 • Gundersen, Karin (2019). Fra Shakespeare til Derrida: en spøkelseshistorie. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  36(1), s 94- 102 Full text in Research Archive.
 • Gundersen, Karin (2019). Sjalusiens komedie. Bloom om Proust.. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  36(2), s 26- 32 Full text in Research Archive.
 • Gundersen, Karin (2017). La formation du goût littéraire. L'Année Stendhalienne.  ISSN 1634-7595.  16, s 151- 157
 • Gundersen, Karin (2016). Les déclencheurs du voyage dans le temps chez Stendhal autobiographe, I: Philippe Berthier (red.),  L'Année stendhalienne no. 15.  Honoré Champion.  ISBN 978-2-7453-3166-3.  kapittel.  s 265 - 271
 • Gundersen, Karin (2016). NOMS/Navn, I: Knut Stene-Johansen; Christian Refsum & Johan Henrik Schimanski (red.),  Å leve sammen. Roland Barthes, individet og fellesskapet.  Spartacus.  ISBN 978-82-304-01781.  kapittel.  s 317 - 322
 • Gundersen, Karin (2015). Den eneste sande bog (om Proust). Passage.  ISSN 0901-8883.  (73), s 57- 65 . doi: 10.7146/pas.v30i73.21628
 • Gundersen, Karin (2015). Singularites de l'ecriture proustienne eclairees par la traduction en norvegien, I: Geneviève Henrot Sostero & Florence Lautel-Ribstein (red.),  Traduire À la recherché du temps perdu.  Classiques Garnier.  ISBN 978-2-8124-3789-2.  kapittel i bok.  s 111 - 119
 • Gundersen, Karin (2014). Forgjengelighetens kontinuitet. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  32(1/2), s 86- 91
 • Gundersen, Karin (2014). Proust et la Madeleine: Construction d'une meta-metaphore, I: Ingmar Söhrman & Katharina Vajta (red.),  La langue dans la littérature, la littérature dans la langue.  Göteborgs universitet.  ISBN 978-91-7346-811-4.  kapittel.  s 39 - 45
 • Gundersen, Karin (2013). Stendhal historien de la petite histoire, I: Steen Bille Jørgensen & Lisbeth Verstraete-Hansen (red.),  Dialogues. Histoire, littérature et transferts culturels.  Museum Tusculanums Forlag.  ISBN 9788763537605.  Kapittel.  s 45 - 53
 • Gundersen, Karin (2012). Remembrance of Things Past, I: Niels Grønkjær & Henrik Brandt-Pedersen (red.),  Senil Ulydighet. Festskrift til Hans Hauge på 65-årsdagen.  Forlaget ANIS.  ISBN 978-87-7457-620-4.  kapittel.  s 11 - 21
 • Gundersen, Karin (2012). Wörtlichkeit, I: Ingvild Folkvord; Priscilla Ringrose & Ingfrid Thowsen (red.),  Skrift som livstegn: Festskrift til Sissel Lie.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-321-0030-9.  kapittel.  s 143 - 152
 • Gundersen, Karin (2011). Alltid allerede: fra Derrida til Proust, I: Karin Gundersen & Mari Lending (red.),  Kopi & original. Inversjoner i opprinnelsestenkningens historie.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0077-7.  Kapittel.  s 227 - 236
 • Gundersen, Karin (2011). Bildungskatastrophe, I: Bernt Hagtvet & Gorana Ognjenovic (red.),  Dannelse. Tenkning - modning - refleksjon.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-027-4.  artikkel.  s 304 - 310
 • Gundersen, Karin (2011). Le 20e siècle francais en Scandinavie, I: Dominique Viart (red.),  La littérature francaise du 20e siècle lue de l'étranger.  Presses Universitaires du Septentrion.  ISBN 978-2-7574-0207-8.  Artikkel.  s 77 - 80
 • Gundersen, Karin (2011). Sanselighet. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  14(1), s 55- 59
 • Gundersen, Karin & Lending, Mari (2011). Anakrone opprinnelser, I: Karin Gundersen & Mari Lending (red.),  Kopi & original. Inversjoner i opprinnelsestenkningens historie.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0077-7.  Kapittel.  s 7 - 16
 • Gundersen, Karin (2010). Inquiétudes d'Octavie, I: Jacques Bony; Hisashi Mizumo (red.),  Gérard de Nerval et l'esthétique de la modernité.  Editions Hermann.  ISBN 9782705669935.  kapittel.  s 315 - 329
 • Gundersen, Karin (2010). Romantikkens kontinuiteter (om Rüdiger Safranski, "Romantik. Eine deutsche Affäre" og "Critique. L'Europe romantique". Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  (1-2), s 157- 165
 • Gundersen, Karin (2010). Vue de Londres 1821. Synergies Royaume-Uni et Irlande.  ISSN 1961-9464.  (3), s 119- 127
 • Gundersen, Karin (2009). Dyret i dekonstruktionen. Passage.  ISSN 0901-8883.  (61), s 65- 71
 • Gundersen, Karin (2009). Les tilleuls du ministère de la Guerre. Recherches et Travaux.  ISSN 0151-1874.  (74), s 69- 78
 • Gundersen, Karin (2009). Med Derrida i Platons apotek, I: Mathilde Skoie & Gjert Vestrheim (red.),  Antikken i ettertiden.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01482-1.  kapittel.
 • Gundersen, Karin (2009). Vue de Delft, vue de Combray, I: Eva Ahlstedt (red.),  Paroles sur la langue. Etudes linguistiques et littéraires.  Acta Universitatis Gothoburgensis.  ISBN 978-91-7346-643-1.  kapittel.  s 239 - 247
 • Gundersen, Karin (2008). De stygge, de skjønne og de gåtefulle. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  (1), s 120- 124
 • Gundersen, Karin (2008). Incursions into the Past, In Claire Lapraik Guest (ed.),  Rhetoric, Theatre and the Arts of Design.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-496-0.  kapittel.  s 397 - 405
 • Gundersen, Karin (2008). L'Italie dans la mythologie stendhalienne de l'amour, I: Hans Peter Lund & Michel Delon (red.),  L'Italie dans l'imaginaire romantique.  Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.  ISBN 9788773043370.  Kapittel.  s 95 - 108
 • Gundersen, Karin (2007). Les traductions comme instruments de lecture, I: Brynja Svane & Morten Nøjgaard (red.),  Réalisme, naturalisme et réception - Problèmes esthétiques et idéologiques envisagés dans une perspective scandinave, francaise et comparative.  Acta Universitatis Upsaliensis.  ISBN 978-91-554-6606-0.  kapittel.  s 290 - 296
 • Gundersen, Karin (2007). Les traductions de Stendhal en Scandinavie, I: Brynja Svane & Morten Nøjgaard (red.),  Les images du réalisme francais: esthétique, réception et traductions scandinaves.  Acta Universitatis Upsaliensis.  ISBN 978-91-554-6605-3.  kapittel.  s 243 - 247
 • Gundersen, Karin (2007). Moritz Prozor, traducteur d'Ibsen. Etudes germaniques.  ISSN 0014-2115.  62(4), s 901- 907
 • Gundersen, Karin (2007). "Paris n'est-ce que ca?" La capitale vue par un jeune homme de Grenoble en 1799, I: Helle Halvorsen Waahlberg & Christina Horvath (red.),  Pour une cartographie du roman urbain du XIXème au XXIème siècles.  Paratexte.  ISBN 978-0-920615-51-5.  kapittel.  s 59 - 64

View all works in Cristin

 • Gundersen, Karin (2014). PÅ sporet av den tapte tid. Revidert oversettelse med innledende essay. De norske Bokklubbene Verdensbiblioteket.  ISBN 978-82-525-8332-8.  402 s.
 • Gundersen, Karin (2013). Kunsten eller livet? Hva Marcel Proust kan lære oss om tvetydigheten i alt som er. Gyldendal Litteratur.  ISBN 978-82-05-44682-3.  113 s.
 • Gundersen, Karin & Lending, Mari (red.) (2011). Kopi & original. Inversjoner i opprinnelsestenkningens historie. Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0077-7.  237 s.
 • Gundersen, Karin (2010). Roland Barthes. Teori og litteratur. Aschehoug & Co.  ISBN 9788203198175.  159 s.

View all works in Cristin

 • Gundersen, Karin (2020). Proust før Marcel. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  1, s 40- 41
 • Gundersen, Karin (2019). Litterær stormaktshistorie. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (14), s 52- 53
 • Gundersen, Karin (2019, 21. november). Om Tristan og Isolde. [Radio].  Studio 2 NRK2.
 • Gundersen, Karin (2019, 30. november). Om Tristan og Isolde, oversettelse, kjærlighet. [Radio].  Salongen P2.
 • Gundersen, Karin (2019). Tristan og Isolde.
 • Gundersen, Karin (2018). Emma Bovary gjenoppstår på nynorsk. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 56- 57
 • Gundersen, Karin (2017). På sporet av Proust.
 • Gundersen, Karin (2016). Gleden ved å lese Barthes. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Gundersen, Karin (2016, 23. mai). Intervju om Proust, På sporet av den tapte tid 4. [Radio].  NRK P2 Kulturnytt.
 • Gundersen, Karin (2016). Neal Ashley Conrad Thing: I dialog med Proust. Samlaren: tidsskrift för forskning om svensk och annan nordisk litteratur.  ISSN 0348-6133.  137, s 269- 273
 • Gundersen, Karin (2016). Proust på sporet av Dante. Vagant.  ISSN 0802-0736.  (2), s 94- 94
 • Gundersen, Karin (2016). På leting etter de riktige ordene. Ordet.  ISSN 0803-379X.  (3), s 16- 18
 • Gundersen, Karin (2016). The Infinity Principle, In Vibeke Tandberg (ed.),  Versions Versions and Versions.  Teknisk Industri AS.  ISBN 978-82-93281-11-5.  Kapittel.  s 208 - 211
 • Gundersen, Karin (2015). Den umulige kjærligheten. Marguerite Duras I litteraturhistorisk belysning.
 • Gundersen, Karin (2015). Paris er et varig eventyr. A-magasinet : uketillegg til Aftenposten.  ISSN 0807-5654.  (47), s 16- 16
 • Gundersen, Karin (2015). Proust: kunsten, livet og lykken.
 • Gundersen, Karin (2015). På leting etter ord.
 • Gundersen, Karin (2015, 23. januar). Stendhal: Kva ville han med livet?.  Dag og Tid.
 • Gundersen, Karin (2015). Utviklingslinjer I fransk litteratur siste 100 år: Fra Proust til Houellebecq.
 • Gundersen, Karin (2014). Affectueusement as ever (om Jacques Derrida). Vinduet.  ISSN 0042-6288.  68(1), s 116- 119
 • Gundersen, Karin (2014). Dikt og gjendiktning.
 • Gundersen, Karin (2014). Greven av Monte Cristo: en klassiker.
 • Gundersen, Karin (2014). Havet, døden og kjærligheten. Marguerite Duras i tradisjonens lys.
 • Gundersen, Karin (2014). Kjærlighet for nerder. Ordet.  ISSN 0803-379X.  (4), s 15- 15
 • Gundersen, Karin (2014). Marcel Proust og den lange historien om Frankrike og Tyskland.
 • Gundersen, Karin (2014). Marguerite Duras 100 år.
 • Gundersen, Karin (2014). Minnetale over professor dr.philos. Asbjørn Aarnes, I: Anne-Marie Astad (red.),  Årbok 2013.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-789-3.  artikkel.  s 95 - 100
 • Gundersen, Karin (2014, 01. mars). På sporet av alt. [Tidsskrift].  Bok og Bibliotek.
 • Gundersen, Karin (2014). Repetisjoner. Om Marguerite Duras.
 • Gundersen, Karin (2013, 05. mars). 4000 sider nyskapning (om Proust).  Klassekampen.
 • Gundersen, Karin (2013, 23. april). Blomsterduft fra fortida. Om "På sporet av den tapte tid".  Dagbladet.
 • Gundersen, Karin (2013). Fransk litteraturs mest berømte setning lyder nå annerledes: "Lenge gikk jeg tidlig til sengs". Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 4- 5
 • Gundersen, Karin (2013). Marcel Proust.
 • Gundersen, Karin (2013, 18. juni). Marcel Proust i Kulturhuset. [Radio].  NRK P2.
 • Gundersen, Karin (2013, 30. august). Marcel Proust: Kva ville han med livet?.  Dag og Tid.
 • Gundersen, Karin (2013). Minnetale over Asbjørn Aarnes.
 • Gundersen, Karin (2013). On translation. Lydia Davis & Karin Gundersen.
 • Gundersen, Karin (2013). Originalens tidløshet, oversettelsens historiske bånd. Eksempel: Marcel Prousts På sporet av den tapte tid.
 • Gundersen, Karin (2013). Proust en norvegien.
 • Gundersen, Karin (2013). Proust og Veien til Swann.
 • Gundersen, Karin (2013). Proust og nattverden.
 • Gundersen, Karin (2013). Proust på nytt.
 • Gundersen, Karin (2013). På sporet av den tapte tid I. Oversatt av Anne-Lisa Amadou, revidert og med etterord av Karin Gundersen.
 • Gundersen, Karin (2013). Røverne - en italiensk krønike (Stendhal), I: Hege Høiby (red.),  Illustrerte Klassikere Nr. 40.  Egmont Serieforlaget AS.  ISBN 978-82-429-4742-0.  Presentasjon.  s 128 - 132
 • Gundersen, Karin (2013, 08. august). Smuler er også mesterverk. Prousts "På sporet av den tapte tid" gjenoppstår i ny drakt.  Dag&Natt.
 • Gundersen, Karin (2013). Tidlig til sengs. Proust på engelsk: fra Scott Moncrieff til Lydia Davis. Vinduet.  ISSN 0042-6288.  (2), s 74- 79
 • Gundersen, Karin (2013, 24. april). Tilbake på sporet av Proust.  Dagsavisen.
 • Gundersen, Karin (2012). Den elementære livsnytelse. Rabelais' burleske samfunnssatire i kongenial oversettelse. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 6- 6
 • Gundersen, Karin (2011). Baudelaire på norsk. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (33), s 42- 43
 • Gundersen, Karin (2011). Tankegods: Roland Barthes.
 • Svarverud, Rune & Gundersen, Karin (2011). Jorden under våre føtter. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (4), s 19- 19
 • Gundersen, Karin (2010). Fransk litteratur etter Napoleons fall.
 • Gundersen, Karin (2010, 21. april). Intervju v/ Knut Hoem om "Rødt og svart" av Stendhal. [Radio].  NRK P2 "Bok i P2".
 • Gundersen, Karin (2009). Dannelse. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.  (7), s 41- 41
 • Gundersen, Karin (2009). Give me back the Berlin Wall. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.  (3), s 35- 35
 • Gundersen, Karin (2009). Roland Barthes, I: Søren Kolstrup (red.),  Medie- og kommunikationsleksikon.  Samfundslitteratur.  ISBN 978-87-593-0997-1.  kapittel.  s 33 - 34
 • Gundersen, Karin (2008). Diktning og sannhet i stortingsmeldinger. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.  (2)
 • Gundersen, Karin (2008). Kjærlighet i den franske klassisismens tid.
 • Gundersen, Karin (2008). Lausunger på kirketrappen. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.  (10)
 • Gundersen, Karin (2008). "Octavie" ou les registres de l'inquiétude.
 • Gundersen, Karin (2008). Stendhal - klassisk eller moderne? Refleksjoner omkring et oversetterparadoks.
 • Gundersen, Karin (2008). Tellekantenes poetikk. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.  (6)
 • Gundersen, Karin (2007). Derrida, dyr og dekonstruksjon.
 • Gundersen, Karin (2007). L'Italie dans la mythologie stendhalienne de l'amour.
 • Gundersen, Karin (2007). Les tilleuls du ministère de la Guerre, ou L'éthique du ton.

View all works in Cristin

Published Mar. 9, 2017 1:14 PM - Last modified July 1, 2019 8:49 AM