New York Times bruker norsk Ibsen-database

New York Times benytter seg av UiOs database IbsenStage i en artikkel om Ibsens skuespill En folkefiende. Artikkelen viser hvordan skuespillet har fått et oppsving etter Trump og Brexit.

Henrik Ibsen. (Foto: Nasjonalbiblioteket)

I artikkelen ”Ibsen Wrote ‘An Enemy of the People’ in 1882. Trump Has Made It Popular Again” viser journalisten Rachel Shteir til data i IbsenStage som dokumenterer at En folkefiende ser ut til å være stadig mer populært på scenen i USA og Storbritannia.

Ny aktualitet med Trump

Som tittelen på artikkelen mer enn antyder, undersøker journalisten teorien om at dette kan ha sammenheng med Donald Trumps valgseier. Intervjuer med regissører og dramaturger som har satt opp stykket nylig, og med flere som planlegger kommende oppsetninger, ser ut til å bekrefte teorien. De understreker hvordan stykket i all sin tvetydighet kan ses som en særdeles dagsaktuell undersøkelse av hvordan demokratiet og folkemeningen kan manipuleres, slik at sannheten og folks egne interesser kan undertrykkes.

Maktmisbruk, miljø og økonomi

I slike oppsetninger blir stykket ikke bare en kritikk av manipulasjon og maktmisbruk, men også av miljø-ødeleggende økonomiske interesser. Stykket handler jo tross alt om hvordan økonomiske interesser blir viktigere enn miljøet og folkehelsen – en problemstilling som er blitt viktigere under Trump. Men nettopp fordi Ibsens stykke er tvetydig, i den forstand at det også har kritisk avstand til sin ”helt” doktor Stockmann, blir det også en undersøkelse av hvor vanskelig det er å være en helt og en sannhetens frigjørende talsmann i dag.

Til nytte utenfor Norge

– Artikkelen peker på en rekke interessante aspekter ved hvordan Ibsens skuespill stadig får ny aktualitet ved å inngå i nye politiske og kulturelle kontekster. Og for oss ved Ibsensenteret er det selvsagt også godt å se at det arbeidet vi har lagt ned i databasen, IbsenStage, kommer til nytte langt utenfor Norge og Universitetet i Oslo, sier senterleder Frode Helland, ved Senter for Ibsen-studier.

I New York Times heter det blant annet at: ”According to IbsenStage, a digital map of plays housed at the Center for Ibsen Studies at the University of Oslo, North American “An Enemy of the People” jumped to eight productions in 2017, from two in 2015.”

Les artikkelen i New York Times her  

Av Toril Haugen
Publisert 23. mars 2018 12:14 - Sist endret 7. nov. 2019 15:37