Enorm interesse for Ibsen i Kina

Professor Frode Helland snakket om Ibsen for fullsatte auditorier i Beijing, Wuhan og Nanjing.

BEIJING: Professor Frode Helland snakket om Henrik Ibsens "Et dukkehjem" på Universitetet i Beijing.

– Interessen for Henrik Ibsen og Ibsen-forskningen er enormt stor i Kina, forteller professor Frode Helland.

Han er nylig tilbake fra foredragsturne i tre kinesiske storbyer. Han snakket for fullsatte auditorier ved eliteuniversiteter i Beijing, Wuhan og Nanjing.

Et dukkehjem viktig i Kina

Helland var invitert til Kina for å fortelle om ny forskning på den globale suksessen til Henrik Ibsens Et Dukkehjem – en forskning som benytter digitale og kvantitative metoder for bedre å forstå spredningen av Ibsens største scenesuksess. 

Basert på data samlet i den relasjonellle, hendelsesbaserte databasen IbsenStage, kan vi få en bedre forståelse av hvordan og hvorfor Et dukkehjem har spredt seg globalt og historisk.

Dette er interessant stoff i Kina, hvor skuespillet har spilt en stor rolle helt siden Ibsen ble lansert av ledende figurer innenfor den såkalte «New Culture» eller 4.mai-bevegelsen på 1920 og -30 tallet.

Ibsen og Et dukkehjem har vært viktige på flere måter i kinesisk historie, og forskningssamarbeidet mellom Senter for Ibsen-studier og kinesiske Ibsen-forskere går helt tilbake til 1990-tallet.

– Historien om Ibsen i Kina er interessant på flere måter, også for å forstå kulturvandring og kulturutveksling mer generelt, sier Helland.

Interessert i IbsenStage-databasen

Kineserne gjorde tidlig Ibsen til sin egen og han har vært del av kinesisk kultur og teater gjennom flere store samfunnsomveltninger i landet.

– Det fins vel knapt noe moderne samfunn som har gjennomgått så radikale endringer i løpet av så kort tid som det kinesiske, og parallelt med samfunnsendringene har også bildet av Ibsen endret seg på måter som er interessante også utenfor den kinesiske konteksten, sier Helland og fortsetter:

– Kinesiske forskere er også svært interessert i utviklingen innenfor digital humaniora, så denne gang hadde jeg nesten et dobbelt interessert publikum. Det er flere miljøer ved kinesiske universiteter som interesserer seg for arbeidet vi har gjort med databasen IbsenStage. Kanskje kan denne databasemodellen i ganske nær framtid bli eksportert til Kina – slik er dette et godt eksempel på et svært produktivt og gjensidig samarbeid, hvor begge parter kan lære av hverandre,» forteller Helland entusiastisk.

Bakgrunnen for foredragene i Beijing, Wuhan og Nanjing er boken A Global Doll’s House. Ibsen and Distant Visions (Palgrave 2016) som benytter data fra IbsenStage, skrevet av Helland sammen med Julie Holledge, Jonathan Bollen og Joanne Tompkins.  

Av Fillip-André Baarøy
Publisert 9. apr. 2018 14:57 - Sist endret 7. nov. 2019 15:37