English version of this page

Tidligere arrangementer ved Ibsensenteret

2019

Norsk kinopremiere på Ibsen-film fra 1919

Senter for Ibsen-studier gleder seg over å presentere visning av stjernespekket Peer Gynt-stumfilm.

Tid og sted: 16. sep. 2019 19:00, Oslo16 (gamle Stenersenmuseet), Munkedamsveien 15, Oslo

I samarbeid med Nasjonalbiblioteket inviterer Senter for Ibsen-studier til en unik filmvisning. Inngang er gratis.

Påmelding på e-post til: thor.holt@ibsen.uio.no

Om filmen

«Peer Gynt» (1919) ble produsert før, men hadde premiere etter Tysklands moralske og militære nederlag i første verdenskrig. Den kjente teaterregissøren Victor Barnowsky slo seg her sammen med superprodusenten Richard Oswald for å lage film ut av det mest populære Ibsen-stykket i Tyskland. Sammen fikk de med seg flere av datidens store skuespillerstjerner. Conrad Veidt (den fremmede passasjer og knappestøperen) dukket året etter opp som somnambulisten Cesare i «Dr. Caligaris kabinett» (1920). Ilka Grüning (mor Aase) er mest kjent for sin rolle i «Casablanca» (1942). Anmelderen i «Der Film» lister også Weimarrepublikkens skandaledronning Anita Berber i rollen som Anitra (rollebesetningen er dessverre ubekreftet på dette punktet; filmen eksisterer kun i fragmenter og var lenge ansett som tapt).

Barnowskys Ibsen-film ble opprinnelig lansert i to deler: «Peer Gynts Jugend» og «Peer Gynts Wanderjahre und Tod». ««Peer Gynt» er helt overlegen sammenlignet med den såkalte gjennomsnittsproduksjonen. Filmen vil dessuten bli en kassasuksess på grunn av sin verdenskjente tittel,» spådde kritiker B. von Joachim i april 1919. Hva så det tyske filmpublikummet den gangen som vi ikke kan se eller forstå i dag? «Peer Gynt» floppet både kommersielt og ideologisk; Barnowsky laget aldri en spillefilm igjen.

«Peer Gynt» (1919) kommer fra EYE Film Institute i Amsterdam, det nasjonale, nederlandske filmarkivet. For få år siden ble det laget en ny digital restaurering fra den originale nitratkopien i regi av Nasjonalbiblioteket. Første visning av filmen i Norge var på Nasjonalbiblioteket i 2017. «Peer Gynt» vises på kino i Norge for aller første gang på Oslo16 denne kvelden.

Filmen introduseres kort og etterfølges av en samtale der alle som ønsker kan delta.

Nasjonalbiblioteket har oversatt de nederlandske mellomtekstene til engelsk. Takk til Beta Film for rettigheter til å vise filmen.

Filmdetaljer

 • Spilletid: 58 minutter
 • Originaltittel: «Peer Gynts Jugend» og «Peer Gynts Wanderjahre und Tod»
 • Produsert: Tyskland 1918
 • Regi: Victor Barnowsky
 • Tale: Stumfilm
 • Tekst: Engelsk
 • Aldersgrense: Fri
 • Visningsformat: DCP

2018

Ibsen-arkivet lanseres

Senter for Ibsen-studier lanserer tirsdag 17. april «Ibsen-arkivet», som del av nettstedet Det virtuelle Ibsen-senteret: www.uio.no/ibsen. Arrangementet er åpent for alle interesserte.

Tid og sted: 17. apr. 2018 14:00–15:30, Stort Møterom 2531, 2. etg. Georg Sverdrups hus

Dette vil gi tilgang til senterets enestående digitale Ibsen-ressurser, utviklet gjennom mange års arbeid med digital humaniora for bedre å kunne forstå og dokumentere Ibsens liv og virke i tekst, bilder og på teaterscener over hele verden.

Nettstedet inneholder blant annet et bildearkiv med bilder fra Ibsen-forestillinger over hele verden, Ibsen-portretter, karikaturer og parodier, Ibsens egne malerier og tegninger, samt et stort tekstarkiv med stoff om Ibsens liv og verk, digitaliserte anmeldelser, oversettelser med mer.


2015

Den kvinnelige litterære offentlighet på Ibsens tid

«Har Frøkenen lest Ibsen?» Slik kunne en mann fra såkalt dannede klasser innlede en samtale med en ung dame på 1880-tallet.

Seminaret holdes på norsk og er åpent for alle.

Tid og sted: 12. mars 2015 10:15–13:00, Seminarrom 210, Henrik Wergelands hus

Tidens skrivende kvinner ble tiltrukket av Ibsens kunst, både ved den feministiske tendens og psykologiske dybde. I ettertid er deres produksjon blitt vurdert  både som uinteressante plagiater – og som korrigeringer av hans framstillinger av moderne kvinneliv. Disse «Gennembrudskvinderne» står i kritisk dialog med Ibsen så vel som med hverandre.

Innlederne vil rette søkelyset mot utvalgte kvinnelige skribenter fra 1880-tallet, både dramatikere, romanforfattere og kritikere: Alfhild Agrell, Anne Charlotte Edgren Leffler, Victoria Benedictsson, Gina Krog, Margrete Vullum, Mathilde Schjøtt og Magdalene Thoresen.

Program

Universitetslektor Birgitta Johansson, Gøteborgs Universitet

«Att frigöra kvinnors dramatik från traditionell historiografi och kanoniserade läsningar.
Protagonistens position, sedlighet och teaterns konventioner i Alfhild Agrells, Anne Charlotte Lefflers och Victoria Benedictssons moderna genombrottsdramatik.»

Professor em. Jorunn Hareide, Universitetet i Oslo

«Magdalene Thoresens (1819–1903) forhold til noen samtidige yngre svenske forfatterinner»

Magdalene Thoresen (1819–1903) var på en offentlig foredrags- og opplesningsturné i Göteborg, Stockholm og Uppsala våren 1874, og fikk da kontakter til den svenske kvinnelitterære offentligheten. Noen av disse kontaktene (Ellen Key, senere Anna Charlotte Leffler og Victoria Benedictsson) fulgte hun så lenge de levde, og var særlig opptatt av deres syn på ekteskap, menn og erotikk. I foredraget vil jeg trekke opp hovedlinjene i hennes synspunkter og knytte det til hennes egen dramatikk, særlig Et rigt parti (1870).

Professor em. Irene Iversen, Universitetet i Oslo

«Diskusjonen om kvinneroller, estetikk og moral i artikler, anmeldelser og essays om samtidsdramatikken av norske, kvinnelige kritikere (Gina Krog, Margrete Vullum og Mathilde Schjøtt) på 1880-tallet. Med særlig vekt på anmeldelser av Ibsens og Anne Charlotte Lefflers verk.»

Vi serverer kaffe/te og frukt.

Velkommen!


Fra bokasyl til verdensvev

Temaet for seminaret om edisjonsfilologi tirsdag 12. oktober på Nasjonalbiblioteket, vil handle om tekstkritikk og vitenskapelig utgivelse i Norge.

Tid og sted: 12. okt. 2010 10:00–16:00, Nasjonalbiblioteket

Henrik Ibsens skrifter (HIS) – den historisk‐kritiske utgaven av alt Ibsen skrev – er snart fullført og innholdet av det bindsterke bokverket pluss ganske mye mer forberedes for et nytt liv på nett.

Tema for dagen er tekstkritikk og vitenskapelig utgivelse i Norge. Hva handler slikt arbeid om? Består det i å telle kommaer eller er det en viktig formidling av det frie ord? Hva kjennetegner HIS, hva er gjort, hva gjenstår, hva gikk galt og hva ble godt?

Slike spørsmål danner bakteppet for en diskusjon om filologiens betydning for vårt syn på litteratur, kanon og teksters uryddige liv.


2014

Ibsen og filosofi ved Johns Hopkins Univerity, Baltimore

Seminaret «Ibsen and the Play of Politics» er det andre i rekken av tre arbeidsseminarer om Ibsen og filosofi.

Tid: 2. mai 2014–3. mai 2014

«Ibsen and Philosophy» er et samarbeid mellom Temple University i Philadelphia, Johns Hopkins University i Baltimore og Senter for Ibsen-studier, Universitetet i Oslo. I fjor ble det første av i alt tre arbeidsseminarer holdt ved Temple University, med temaet skeptisisme. Den 2. og 3. mai i år holdes det andre seminaret ved Johns Hopkins University. Denne gangen er temaet politisk filosofi. Det siste seminaret avholdes ved Universitetet i Oslo neste år.


Lansering av IbsenStage på Nationaltheatret

I databasen IbsenStage kan du finne ut hvor mange Ibsen-roller Espen Skjønberg har hatt så langt i sin karriere. Eller du kan se på et kart hvor Et dukkehjem har blitt satt opp. Blant mye annet!

Tid og sted: 25. mars 2014 11:00, Nationaltheatret

IbsenStage er en database over alle kjente Ibsen-oppsetninger, og det som gjør databasen til et suverent forskningsverktøy, er at dataene er hendelsebaserte og relasjonelle. Her finnes funksjoner for datavisualisering, nettverk og kart, og IbsenStage er slik sett ledende i bruken av digital humaniora innenfor dramaforskningen.

Førstkommende tirsdag inviterer Senter for Ibsen-studier og Nationaltheatret til offisiell lansering av IbsenStage.

Program

 • Regissør Thomas Ostermeier: Volksfeind in different cultures
 • Monna Tandberg: Om de store rollene
 • Espen Skjønberg: Å spille Ibsen i okkupasjonstid
 • Teatersjef Hanne Tømta: Ibsenfestivalen i et internasjonalt perspektiv
 • Frode Helland: Ibsenspredning. IbsenStage demonstrert

I etterkant av programmet serveres lunsj og sprudlende drikke i Publikumsfoajeen.

Påmelding sendes info@nationaltheatret.no innen mandag 24. mars.

Hjertelig velkommen!


Presentasjon av IbsenStage - database over verdens Ibsen-oppsetninger

På Henrik Ibsens fødselsdag lanserer Senter for Ibsen-studier en relasjonell, hendelsesbasert database over alle kjente Ibsen-oppsetninger

Tid og sted: 20. mars 2014 10:00–11:00, Rådssalen, Lucy Smiths hus

IbsenStage er et kvantitativt forskningsverktøy som kommer til å inneholde data om mer enn 10.000 oppsetninger av Ibsens skuespill.

Databasen er ralasjonell, det vil si at dataene er koblet sammen. Slik er det blant annet mulig å finne informasjon om et bestemt verk; om oppsetninger av dette verket; om en bestemt skuespiller i en av disse oppsetningene - og derfra kan man se om denne bestemte skuespilleren har spilt andre roller i andre oppsetninger av Ibsens verk.

Gjennom kartfunksjonen kan bevegelser i tid og rom visualiseres. På denne måten kan man for eksempel se hvordan Et dukkehjem har spredd seg til så å si hele verden. Et dukkehjem er satt opp 213 ganger i Norge siden verdenspremieren, i Japan 41 ganger og i Tyskland hele 361 ganger.

Databasen er utviklet i samarbeid med AusStage, den store databasen over utøvende kunst i Australia, og Ibsen.net/Nasjonalbiblioteket.

Presentasjonen av IbsenStage etterfølges av et lukket, faglig seminar for inviterte forskere fra Europa, USA, Australia og Asia.

IbsenStage skal lanseres offentlig gjennom et større arrangement på Nationaltheatret den 25. mars, men du får altså nå muligheten til en smugkikk allerede torsdag 20. mars.


2013

Boklansering: «Den smilende Ibsen. Henrik Ibsens forfatterskap - stykkevis og delt»

I Ståle Dingstads nye bok «Den smilende Ibsen» møter vi en annen Ibsen enn den dype, alvorlige og gåtefulle som skrev om det moderne livs tragedier.

Tid og sted: 13. nov. 2013 13:00, Seminarrom 210, Henrik Wergelands hus

På sitt beste klarer Henrik Ibsen å trollbinde publikum med sorg og glede, frykt og medlidenhet, humor og latter. Ser vi på den omfattende Ibsen-forskningen, er det ikke like lett å la seg trollbinde. Men uansett er det grunn til å fremheve at det komiske ikke er fraværende, verken hos Ibsen eller i Ibsen-forskningen. Det har bare kommet i andre rekke. I boken presenteres en vennlig, fornøyelig, underholdende og morsom Ibsen som skrev komedier for å påkalle smilet og latteren hos et bredt publikum

Dingstads bok er resultat av et omfattende arbeid med nye og gamle kilder, og den er et korrektiv til deler av offentlighetens forestillinger om Ibsen og til tidligere forskning på forfatterskapet. Det viktigste er likevel kanskje at Ibsen nå med god grunn på nytt kan spilles som komedieforfatter der de gamle heltene ikke fremstår som idealister og prisverdige kritikere av fellesskapet, men som abnorme og komiske figurer som i all sin latterlige fremferd enten får beskjed om å innordne seg fellesskapet eller med rette blir jaget på dør.

Ståle Dingstad er professor i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo. Han har tidligere vært ansatt som edisjonsfilolog og kommentator ved prosjektet Henrik Ibsens skrifter og har blant annet utgitt boken Hamsuns strategier: Realisme, humor og kynisme (2003).

Program for boklanseringen

 • Ståle Dingstad: «Den smilende Ibsen»
 • Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy: «Hva skal vi med tekstkritikken?»
 • Elisabeth Oxfeldt: «Holberg, humor og det dansk-norske. Karen Blixens «Den Afrikanske Farm»»
 • Erik Bjerck Hagen (UiB): «Komedie og tragedie i Vildanden»
 • Ellen Rees: «Satiriske elementer i Når vi døde vågner»
 • Tore Rem: «Ibsen og den ufrivillige komedie»

Det blir enkel servering. Lanseringen er åpen for alle. Velkommen! «»


Studentenes Ibsen: Et dukkehjem ved Universitetet i Khulna

Ibsens «Et dukkehjem» er et svært aktuelt stykke i mange deler av verden, og i februar ble det satt opp av en gruppe studenter ved Universitetet i Khulna, Bangladesh.

Tid og sted: 21. mars 2013 14:15, Seminarrom 210, Henrik Wergelands hus

Professor Ahmed Ahsanuzzaman presenterer studentoppsetningen av Et dukkehjem ved Universitetet i Khulna og diskuterer hvordan dagens sosiopolitiske situasjon i Bangladesh påvirker studentenes forståelse og adaptasjon av stykket.

Ahsanuzzaman er professor i engelsk ved Universitetet i Khulna. Han fullførte sin Ph.D.-avhandling «Sambhu Mitra’s A Doll’s House: Putul Khela in Bangladesh» ved UiO i 2012. Han har en mastergrad i Ibsen-studier fra 2008, og bachelor- og mastergrad i engelsk fra Universitetet i Dhaka, Bangladesh.


Ibsen og fotografene: 1800-tallets visuelle kultur

Henrik Ibsen drev med bevisst image-bygging og var nøye med hvilke fotografer som fikk portrettere den stolte dikter. Peter Larsen har skrevet en visuell Ibsen-biografi som også er en fascinerende fotohistorisk fortelling.

Tid og sted: 11. mars 2013 12:15, Seminarrom 210, Henrik Wergelands hus

Peter Larsen gjester Senter for Ibsen-studiers In-House-seminar for å snakke om boka, som ble gitt ut ved Universitetsforlaget nå i januar.

Verket er den første samlede presentasjonen av de cirka hundre fotografiene som finnes av Henrik Ibsen. Ibsen formet og kontrollerte sitt visuelle uttrykk, og brukte sitt fotografiske image i oppbyggingen av sosiale nettverk og i markedsføringen av forfatterskapet. Det unike bildematerialet danner utgangspunkt for en bred beskrivelse av 1800-tallets visuelle kultur og av fotografiets sentrale rolle i den norske nasjonsbyggingen.

Peter Larsen er professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Han har vært leder for forskningsprosjektet «Fotografiet i kulturen», Norges forskningsråd, Program for kulturforskning (2003–2007) og har publisert en rekke arbeider om fotografi, film og medievitenskap.

Arrangementet holdes på engelsk, og det er åpent for alle. Vi serverer kaffe/te og kjeks.

Velkommen!


2012

Henrik Ibsens fravær i Portugal

Ibsen har glimret med sitt fravær på Portugals scener, men trenden er kanskje på vei til å snu?

Tid og sted: 15. nov. 2012 12:15, Seminarrom 210, Henrik Wergelands hus

Gjesteforelesning med Brune Henriques.


Ibsens Brand og teodicé-problemet

Hvordan kan en god og allmektig Gud tillate ondskap? Thor Holm utforsker dette spørsmålet - kjent som teodicéen - i Ibsens Brand.

Tid og sted: 17. okt. 2012 14:15, Seminarrom 210, Henrik Wergelands hus

Seminaret holdes på engelsk.


Ibsenfestivalen - en hyllest til Norges største dramatiker


Tid og sted: 11. okt. 2012 12:15, Seminarrom 210, Henrik Wergelands hus

Nationaltheatret arrangerer Ibsenfestivalen hvert annet år, sist gang nå denne høsten. Senter for Ibsen-studier gjestes av Nationaltheatres husregissør, Victoria Meirik, som vil snakke om festivalens historikk, dens funksjon, og effekt på teaterutviklingen i Norge.

Seminaret holdes på engelsk og er åpent for alle.

Velkommen!


Ibsen Between Cultures seminar

Hvordan kan man forklare Ibsens enestående internasjonale suksess? Dette har vært utgangspunktet for forskningsprosjektet Ibsen Between Cultures. Ved sluttseminaret vil deltagerne forelese om ulike aspekter ved overføringen av Ibsen mellom kulturer.

Tid og sted: 2. sep. 2012 11:00–3. sep. 2012 17:00, Litteraturhuset

Målsetningen for prosjektet Ibsen Between Cultures har vært å få en forståelse av Ibsens funksjon som global dramatiker: Hvordan vurderes Ibsens skuespill, og hvordan endres, flyttes, overføres og approprieres verdien av disse skuespillene når de blir lokalisert i nye kulturelle sammenhenger? Fokuset har vært på nyere Ibsen-oppsetninger i Kina, India og Bangladesh som er land med veldokumenterte og solide Ibsen-tradisjoner.

Sluttseminaret for det internasjonale forskningsprosjektet Ibsen Between Cultures vil finne sted på Litteraturhuset, 2. og 3. september.

Forelesningene vil være på engelsk.

Alle er velkomne!


Ibsen - Architecture and the Space of Modernity

Professor Erika Fischer-Lichte foreleser ved Ibsensenteret.

Tid og sted: 2. mai 2012–4. mai 2012, Seminarrom 210 Henrik Wergelands hus

Program

 • 2. mai: 11:15 -13:00
 • 3. mai: 10:15 -14:00 (lunsjpause 12:00 - 12:30)
 • 4. mai: 10:15 -14:00 (lunsjpause 12:00 - 12:30)

Professor Fischer-Lichte baserer forelesningene på Richard Schechners «Environmental theatre», Marvin Carlsons »Places of performance», sin egen bok «The transformative power of performance» og Gay McAuleys «»Space in performance».

Arrangementet er åpent for alle.


2011

Den årlige Henrik Ibsen forelesningen - Ibsen’s Cultural Geography: Lessons for the Study of World Literature

Ibsens karriere reiser utfordringar for teoriar om verdslitteratur og det verdslitterære systemet. Korleis var ein karriere som hans mogleg?

Professor Narve Fulsås, Universitetet i Tromsø, held årets Ibsen forelesing.

Tid og sted: 27. okt. 2011 14:15–16:00, Seminar room 2, Georg Sverdrups Hus

Då Ibsen debuterte rundt midten av 1800-talet hadde Noreg knapt nokon litteratur å tale om, nokre tiår seinare var han mellom Europas mest omtalte forfattarar.

Ibsens karriere reiser utfordringar for teoriar om verdslitteratur og det verdslitterære systemet. Korleis var ein karriere som hans mogleg? Korleis oppfatta Ibsen sjølv forholdet mellom litterære sentra og periferiar?

Korleis vurderte han betydninga av å kome inn i engelsk, fransk og tysk litteratur, og kva var viktigast for han? Og kva kan eksemplet Ibsen lære oss om virkemåten til det internasjonale litterære systemet?

Forelesinga er open for alle og er på engelsk.


Ibsen in Translation: Fra tekst til teater

Som del av prosjektet «Ibsen in Translation» arrangerer Senter for Ibsen-studier et seminar med spesifikt fokus på oversettelser i teateret.
Tid og sted: 13. sep. 2011 10:15–12:00, P.A.Munchs hus, sem.rom 454

Program

 • Ellinor Kolstad, oversetter og Frode Helland, Ibsensenteret: «»Ibsen in Translation»
 • Ba Clemetsen, Nationaltheatret: For mye ... Ikke nok!
 • Ola Bøe, Det norske teatret: Utgått på dato!
 • Giuliano D'Amico, ILOS: Å lage italiener av Ibsen
 • Barbara Haveland, oversetter: Å finne stemmene

De åtte oversetterne som i dag deltar i prosjektet, arbeider nå med å oversette «En folkefiende» til sine morsmål. De fleste vil være tilstede på seminaret.

Seminaret er åpent for alle.

Prosjektet støttes av Utenriksdepartementet og Ibsensenteret.


Forelesning: Iscenesettelse av Ibsens dramatikk i Iran

Instruktør Sanaz Bayan: Iscenesettelse av Ibsens dramatikk i Iran. Forelesningen er et samarbeide mellom avdeling for iranske studier og for teatervitenskap ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Tid og sted: 27. jan. 2011 12:15, Sem.rom 7, P. A. Munchs Hus


«Et dukkehjem» fra Iran

Det unge, iranske teaterkompaniet Ghesse Theatre Group (GTG), med den kvinnelige regissøren Sanaz Bayan, kommer til Norge i januar. Se deres versjon av «Et dukkehjem» på Papirhuset Teater i Tønsberg.

Tid og sted: 20. jan. 2011 19:00 og 22.1 kl 15:00, Papirhuset teater, Tønsberg

GTGs leder, Sanaz Bayan er en ung, kvinnelig dramatiker og instruktør som utfordrer både almenne holdninger i sitt hjemland og våre hjemlige forestillinger om Ibsens "Et Dukkehjem". Hun plasserer Dukkehjemmet i dagens Teheran.

GTG representerer det unge, intellektuelle Iran, en gruppe vi sjelden møter i nyhetsbildet. Benytt anledningen, se «Et dukkehjem» i en spenstig og uvant versjon!

Etter forestilling lørdag blir det suppeservering og mulighet til samtale med utøverne (dette er inkludert i prisen). Billetter: http://www.billettservice.no

Det vil også bli holdt en forelesning torsdag 27.01 kl. 12:15 på Universitetet i Oslo, P.A. Munchs hus, seminarrom 7a.

Torsdag 27.01 kl 19 blir det dramalesning: Sanaz Bayans drama ”Nightmares in silence” på Forfatternes Hus, Rådhusgt. 7, Oslo.

Besøket er arrangert av Kattas Figurteaterensemble med støtte fra Norsk Kulturråd, Dramatikerforbundet, UiO, og SSiS. Mer info: http://www.kattas.no


Directing Ibsen today - Henrik Ibsen Lecture

Thomas Ostermeier holder årets Henrik Ibsen Lecture at the University of Oslo under tittelen "Directing Ibsen today".

Tid og sted: 1. sep. 2010 12:15–14:00, Vilhelm Bjerknes’ hus, aud. 5

Thomas Ostermeier er kunstnerisk leder ved Schaubühne am Lehniner Platz i Berlin. Han er en av de mest innflytelsesrike teaterregissører i dag, og er kjent for sine banebrytende oppsetninger av såvel samtidsdramatikk som klassikere.

Hans oppsetning av Ibsens Et dukkehjem fra 2002 (Nora, med Anne Tismer i hovedrollen) er spilt i en rekke land verden over, og er et landemerke innenfor moderne teaterhistorie. Han har også satt opp Hedda Gabler (2005) og John Gabriel Borkman (2009). Hans Borkman-forestilling gjester årets Ibsen-festival.


Publisert 22. mars 2022 10:45 - Sist endret 23. mars 2022 16:02