English version of this page

Den internasjonale Ibsen-bibliografien

Materiale av og om Henrik Ibsen.

Den internasjonale Ibsen-bibliografien (nb.no)

En sceneoppsetning av Peer Gynt.
Peer Gynt. Foto: Grímur Bjarnason

Bibliografien inneholder referanser til

  • Henrik Ibsens verker på originalspråket og i oversettelser, både som selvstendige utgivelser og deler av andre publikasjoner
  • Parodier over og omdiktninger av Ibsens verker
  • Dokumenter om Ibsens liv og forfatterskap: Bøker, hovedoppgaver, småtrykk, artikler og kapitler i samlingsverker og konferanserapporter, i tidsskrifter og aviser
  • Videofilmer, DVD-er, lydopptak og annet audiovisuelt materiale

Arbeidet med å registrere referanser og utvide bibliografien pågår kontinuerlig.

Faglig ansvarlig for bibliografien er Senter for Ibsen-studier