English version of this page

Henrik Ibsens skrifter

Den digitale utgaven inneholder alt bevart skriftlig materiale fra Henrik Ibsens hånd: skuespill, dikt, brev, sakprosa og øvrige tekster.

Henrik Ibsens skrifter

Tekstene er i original språkform. De er forsiktig rettet og kommentert. Det finnes også faksimiler til tekstene.

Til skuespillene finnes alle utkast og trykte utgaver i løpet av Ibsens levetid. Variantene kan ses side om side. For de andre teksttypene blir flere versjoner av tekstene lagt til etter hvert. Du kan søke i hele materialet eller i avgrensede områder som sjanger, enkeltverk og tidsperiode. Her finnes også en tidslinje over Ibsens liv og forfatterskap, og undervisningsoppgaver tilrettelagt for mellomtrinn, ungdomstrinn, videregående skole og høyskole/universitet.