Aktuelle saker

Publisert 17. sep. 2019 14:20

Åmund Norum Resløkken er tilsatt som 3-årig postdoc i Digital Heritage and Cultural History. Stillingen er tilknyttet The Heritage Experience Initiative (HEI) og arbeidsgruppen E-Heritage.

Bildet kan inneholde: frysing, hode, skjerf, vinter, strikk hette.
Publisert 10. sep. 2019 12:30

Þóra Pétursdóttir begynte som førsteamanuensis i arkeologi 1. august. Hun skal lede arbeidsgruppen Kulturarv, tid og minne i HEI: Heritage Experience Initiative.

Arrangører utenfor Georg Sverdrups hus
Publisert 5. sep. 2019 15:40

21. mars 2019 arrangerte HEI sin første årlige kulturarvsdag. Arrangementet hadde et godt oppmøte med over 180 påmeldte!

Publisert 17. jan. 2019 09:59

21. mars arrangeres HEIs første kulturarvsdag i Georg Sverdrups hus kl. 12-15.30. 

Alle som arbeider med, forsker på og studerer kulturarv og kulturminner er velkomne til en dag for dialog og til inspirasjon.

Mer informasjon og mulighet for påmelding finner du her.

Publisert 25. okt. 2018 14:27

Begrepene ”decolonizing” og indigenizing” nevnes relativt ofte i dagens kritiske museumteori, men i hvilken grad kan museumsprosjekter hevdes å synliggjøre dem ved praktisk bruk?