English version of this page

Kulturarv og bærekraft

For fullt ut å anerkjenne kulturarvens potensial og verdi i møte med globale kriser, slik som klimaendringer, har kulturarvsektoren behov for fagfolk som forstår og belyser globale utfordringer knyttet til bærekraft.

Vi vil utforske de betydelige spenningene som ligger i kulturarvsbegrepet, og undersøke hvordan man skal forhandle frem og legge til rette for ulike forståelser av kulturarv, med henblikk på å påvirke internasjonale retningslinjer og bidra til nytenkning.

Vi vil åpne opp og videreutvikle kulturarvskonseptet i ulike retninger, og utfordre begrepspar som natur/kultur og materiell/immateriell.

Publisert 10. jan. 2019 13:57 - Sist endret 26. feb. 2020 14:08