Berøringsskjermen påvirker oss

Hvordan påvirker berøringsskjermen forholdet mellom syn og berøring? Det utforskes i konferansen Touching the Screen 28. april.

Foto: Stillbilde fra Michael Bell Smith, Magic Hands, 2012. HD video med lyd. Gjengitt med kunstnerens tillatelse.

– Hva handler arrangementet om, Susanne Sæther?

– Touching the Screen undersøker hvordan berøringsskjermer bidrar til å endre måten vi forholder oss til bilder på, og hvordan de ulike sansene engasjeres i denne prosessen.

Ved å berøre skjermen direkte, gjennom en rekke nye gester som ”swiping” og ”pinching”, fjerner vi oss kanskje fra selve bildet, og mer generelt fra det visuelle. Bildet blir primært en måte å manipulere data og overføre informasjon på. Tradisjonelt har berøring gjerne blitt teoretisert som underordnet og en funksjon av synet. Dagens praksis med å berøre skjermer utfordrer dette hierarkiet.

Konferansen ser også på hvordan berøringssansen – som ofte forstås som en basal sans som unndrar seg vitenskapeliggjøring – mot slutten av 1800-tallet ble gjenstand for eksperimentering og måling. Denne teknovitenskapelige forskningen ligger til grunn for dagens teknologiske utnyttelse av berøringssansen, og formaliseringen av denne sansen i form av spesifikke – og patenterte – gester.

Susanne Østby Sæther, IFIKK, UiOSusanne Østby Sæther er en av arrangørene av Touching the Screen.

Disse temaene har engasjert både kunstnere og forskere innen en rekke ulike fag de siste årene. Konferansen har derfor en tydelig tverrfaglig profil, og omfatter presentasjoner av både kunstnere og forskere som har arbeidet med denne tematikken fra ulike perspektiver.

– Hvem bør få med seg dette, og hvorfor?

– Konferansen bør være av særlig interesse for kunstnere, studenter og forskere innenfor estetiske fag og mediefag, hvor henholdsvis sanselig erfaring og medieutviklingens forhold til samfunn og hverdagslivet vektlegges.

Samtidig er det å bruke en berøringsskjerm for mange av oss i dag en utbredt og hverdagslig erfaring. Spørsmålet om hvordan denne teknologien reorganiserer vår sansning og erfaring av verden, er derfor et spørsmål også et allment publikum bør være interessert i.

Publisert 21. apr. 2015 15:13 - Sist endret 13. apr. 2018 11:17