Mysteriøs z- i klassisk armensk

I klassisk armensk språk har z- en spesiell funksjon, som Angelika Müth viser i sin avhandling om hvordan bestemthet og ubestemthet kodes i språk.

Markøren z- er den røde bokstaven som ser litt ut som tallet 2, her fra et 800 år gammel manuskript, nærmere bestemt Johannesevangeliet 1,18 i Det nye testamentet. Foto: Angelika Müth.

I norsk kan vi skille mellom noe som er nytt i samtalen og noe som er allerede introdusert ved bruk av bestemt eller ubestemt form (Jeg så en film i går. Filmen var bra.). Klassisk armensk kan i tillegg beskrive en mellomting mellom begge.

– Hva er ditt viktigste funn?

–  I min avhandling om klassisk armensk viser jeg at z- er en markør som beskriver et objekt som ikke er til stede, men hvis eksistens kan sluttes ut fra noe annet som er til stede. Et eksempel er døren eller vinduene i et hus, som kan utledes ut fra at vi vet at hus vanligvis har dører og vinduer. På norsk uttrykkes slike utledninger ved bruk av bestemt form (døren, vinduene), mens klassisk armensk har en egen markør der z- fungerer som en "utledningsartikkel" som uttrykker denne slutningen. Om fenomenet fantes i norsk, ville ordene se slik ut: "zdør" og "zvindu". Z- er altså en mellomting mellom bestemt og ubestemt artikkel.

Angelika Müth har gjort nye funn i konsepter innen klassisk armensk språk gjennom analyser av et elektronisk tekstkorpus.

– Hvorfor ville du forske på dette?

– Måten bestemthet og ubestemthet koderes i et språk er noe som forandrer seg over tid. Klassisk armensk er et særlig spennende tilfelle i og med at det har hele tre bestemte artikler til rådighet, flere ord til å markere ubestemthet og i tillegg den mysteriøse objektsmarkøren z-. Det er særlig funksjonen av sistnevnte som ikke har blitt tilstrekkelig forklart i tidligere forskning.

– Hva håper du at forskningsresultatene dine skal bidra til?

– Jeg mener at forskningsresultatene mine kan ha stor overføringsverdi til andre språk. Lignende konsepter som jeg har avdekket for klassisk armensk, kan tenkes å finnes også i andre språk som uttrykker (u)bestemthet.

Av Alf Øksdal
Publisert 19. feb. 2015 11:08 - Sist endret 13. apr. 2018 11:19