Språkforvirring tok livet av dativ kasus i gresk

Studier av private brev og andre dokumenter skrevet på papyrus viser Joanne Vera Stolk mulige forklaringer på hvorfor elementer i gresk språk, som bruk av kasus, ble endret gjennom århundrene.

Utsnitt av papyrustekst, en leieavtale fra romersk periode som viser språkforvirring. Skriveren har forsøkt å endre "deg" til "din" på slutten av den andre linje.

Joanne Vera Stolk oppklarer en del av språkets historie.

På norsk har vi to forskjellige former, eller kasus, for ordet "du", nemlig "du" og "deg". Man sier "du går", men "jeg sender deg hjem".

På gammelgresk fantes det en form til, som kalles dativ og ble brukt i stedet for «deg» i setninger som "jeg sender deg et brev". Den tredje formen har grekerne mistet mellom klassisk gresk (ca. 500 fvt.) og nygresk.

Når og hvordan dette har skjedd, behandles i doktorgradsavhandling til Joanne Vera Stolk.

Greske tekster skrevet på papyrus har flere og tydeligere spor fra hverdagsspråket enn litterære kilder. Derfor valgte hun papyrene som kilde til avhandlingen.

P.Oslo inv. 323 i Papyrussamlingen ved UiO er et eksempel på et privat brev skrevet på papyrus. Mange av de over 2000 papyrene i samlingen er personlige brev som viser hvordan hverdagsspråket var i bruk.

Hun har blant annet forsket på et utvalg av de over 2000 papyrene i Papyrussamlingen ved Universitetsbiblioteket i Oslo.

– Hva er ditt viktigste funn?

– Jeg fant sporene av gresk språkendring i tekster fra Egypt. Det greske språket ble brukt som skriftspråk i Egypt i romersk tid, selv om flertallet i befolkningen hadde Egyptisk som morsmål. Derfor har språkforvirringer blitt skyldt på Egypterens manglende forståelse av gresk. Mine funn viser imidlertid at disse forvirringene avslører endringer i det greske språket og skyldes ikke direkte innflytelse fra egyptisk.

– Hvorfor ville du forske på dette?

– Papyrustekstene er puslebiter av oldtiders verden. Jeg elsker å sette dem sammen for å finne ut mer om hvordan språket endret seg.

– Hva håper du at forskningsresultatene dine skal bidra til?

– Gresk litteratur og språk har blitt forsket på, men akkurat disse hverdagstekstene som gir innsikt i allmennspråket har forblitt uutforsket av språkviterne. Jeg håper at min forskning oppklarer en del av språkets historie og bidrar til mer bruk av disse enestående kildene. Forskning på språk med en lang historie, som gresk, kan også hjelpe til å forstå hvordan språket vårt har endret seg og skal utvikler seg i framtiden.

Av Alf Øksdal
Publisert 11. des. 2015 10:49 - Sist endret 13. apr. 2018 11:19