Skoleelever får studere latin ved UiO

Professor Mathilde Skoie inviterer elever fra videregående skole til sitt kurs i latin. – Flere humanistiske fag kan gjøre det samme, sier hun. 

GOD STEMNING: Videregående skoleelever bidrar med entusiasme og kritiske blikk i undervisningen, sier professor Mathilde Skoie. Foto: Fillip-André Baarøy

– Eo concilio dimissio.

I et seminarrom på Blindern sitter en professor og fire studenter og leser en latinsk passasje fra Cæcars gallerkrig. En av studentene er skoleelev - i klasse 3D på Oslo Katedralskole.

Til vanlig er det tre videregående skoleelever som følger kurset i latin, men i dag er kun Ivar Arnesen som hadde mulighet til å møte.

– Det er krevende å kombinere kurset med skole og alt annet man gjør som videregående elev. Men jeg liker det veldig godt, sier Arnesen.

UTFORDRENDE OG GØY: Arnesen tar kurset i latin i tillegg til alle andre fag på videregående. Det krever hard jobbing på egen hånd. Foto: Fillip-André Baarøy

Vinn-vinn

Arnesen tok latin-fag på skolen i både første- og andreklasse. Men siden Oslo Katedralskole ikke tilbyr faget i tredjeklasse, er kurset på UiO en god mulighet til å fortsette læringen.

– Jeg meldte meg på dette kurset, fordi jeg ville fortsette med latin. Det er fint at vi her går til opprinnelige tekster, og ikke bare sekundær litteratur slik det er på videregående, sier han.

Professor Mathilde Skoie leder kurset. Denne høsten er første gang hun inviterer videregående elever til å delta, og hun er svært fornøyd.

– Elevene bidrar med entusiasme og kritiske blikk i undervisningen. Samtidig får elevene en smak på universitetet og hva det vil si å studere her. Jeg håper dette kan være litt god reklame, smiler hun.

STØRRE KLASSE: Professor Mathilde Skoie er godt fornøyd med å få flere studenter på kurset sitt. Foto: Fillip-André Baarøy

UNG-ordning flere bør bruke

Etter initiativ fra Oslo Katedralskole sa latinmiljøet på UiO ja til å være en del av den såkalte UNG-ordningen. Det er et tilbud til særlig talentfulle elever i videregående skole med behov for mer krevende faglige utfordringer.

Ordningen gir elever mulighet til å følge undervisning og gå opp til eksamen i utvalgte emner innenfor språk og realfag.

Foreløpig er latinmiljøet de eneste ved Det humanistiske fakultetet som er en del av UNG-ordningen. Skoie mener flere humanistiske fag bør få øynene opp for denne muligheten.

– Det er ofte sånn at de flinkeste elevene på videregående får lære matte og realfag ved universitetet, men det er ingen grunn til at dette ikke skal gjelde humanistiske fag. Det er like fint å utfordre flinke elever i fag på vårt fakultet, sier Skoie.

OPPFORDRER: Skoie mener flere ved Det humanistiske fakultet bør vurdere å bruke UNG-ordningen. Foto: Fillip-André Baarøy

Ønsker tilbud i flere fag

Til våren er Ivar Arnesen ferdig på skolen. Kanskje vil han da begynne å studere latin på UiO.

– Jeg vurderer det litt ja. Jeg synes det er et spennende fag, sier han.

Han skulle gjerne sett at flere humanistiske fag lot elever fra videregående skole delta.

– Jeg synes det ville vært veldig fint å ha denne ordningen i andre fag også. Det ville også vært fint å koordinere det enda mer med skolen, slik at man kunne fått kursene godkjent som skolefag. Det kunne gjort det lettere å kombinere universitetskurs med vanlig skole, sier Arnesen.

KREVENDE GRAMATIKK: Ivar Arnesen leser de latinske originaltekstene fra Cæcars gallerkrig. Foto: Fillip-André Baarøy

 

Av Fillip-André Baarøy
Publisert 5. okt. 2017 12:21 - Sist endret 3. jan. 2019 09:02