English version of this page

Caput Mundi

Maleri av et stort torg med et høyt monument omkranset av bygninger.

Gaspar Van Wittel, Piazza del Popolo (1718)

Om prosjektet

Caput Mundi er et forsknings-, undervisnings- og formidlingsprosjekt ledet av Einar Petterson.  Internasjonale, interdisiplinære symposier om sentrale temaer i europeisk kunst- og kulturhistorie fra antikken til i dag arrangeres hvert år på det norske instituttet i Roma.  Forskning fra disse symposiene beriker emner som arrangeres hvert semester ved Det norske instituttet I Roma.  Symposium-foredragene publiseres som podcast.

Symposier

Podcasts

 

 

Publisert 8. mai 2012 09:52 - Sist endret 29. apr. 2020 09:33