English version of this page

Caput Mundi

Gaspar Van Wittel – Piazza del Popolo, 1718

Om prosjektet

Caput Mundi er et forsknings- og undervisningsprosjekt ledet av Einar Petterson.  Internasjonale, interdisiplinære symposier om sentrale temaer i europeisk kunst- og kulturhistorie fra antikken til i dag arrangeres hvert år på det norske instituttet i Roma.  Forskning fra disse symposiene beriker emner som arrangeres hvert semester ved Det norske instituttet I Roma.  Symposium-foredragene publiseres som podcast.

Symposier

Podcasts

 

 

Publisert 8. mai 2012 09:52 - Sist endret 28. mars 2019 12:58