English version of this page

Hva bør ikke kunne kjøpes og selges?

Prosjektet "Hva bør ikke kunne kjøpes og selges?" undersøker de etiske grensene for hva som med rette kan byttes mot penger.

De fleste av oss har ingen kvaler med at kjæledyr, bøker, og barnepass blir kjøpt og solgt, men mange føler ubehag når det kommer til svangerskap (surrogati) eller seksuelle tjenester (prostitusjon).

Ved kjøp og salg av vennskap, barn, organer og politiske stemmer mener de fleste at en grense overskrides.

Men hvor trekker vi grensen? Og hvordan går vi frem for å avgjøre det? Dette er svært sentrale etiske og politiske spørsmål, for hvordan vi forstår og avgrenser markeder påvirker og former samfunnet, og teknologiutviklingens fremskritt skaper stadig flere potensielle handelsvarer.

Dette prosjektet bidrar til å utvikle etiske kriterier og hva som bør, og ikke bør, bli sett på som handelsvarer.

Slik flyttes grensene for "commodification ethics", etisk tenkning knyttet til kommersialisering av gjenstander eller handlinger, som er et av de mest samfunnsrelevante temaene i filosofien.

Varighet

November 2016 - October 2020.

Samarbeidspartnere

Brian Earp (Oxford), Francesca Minerva (Ghent).

Finansiering

Research Council of Norway, SAMKUL.

 

Publisert 25. aug. 2016 09:31 - Sist endret 12. feb. 2018 14:06