English version of this page

Mening og kommunikasjon i informasjonsalderen

Prosjektet tar sikte på å revidere teorier om språklig mening og kommunikasjon for å bedre fange opp hvordan vi kommuniserer i informasjonsalderen.

Utsnitt av programkode
Foto: Markus Spiske, Unsplash

Om prosjektet

Fremskritt innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og kunstig intelligens (KI), plukkes raskt opp av samfunnet og fører til store endringer i hvordan vi kommuniserer.

Et viktig og lite undersøkt spørsmål er hvilken virkning disse endringene har for lingvistisk mening og kommunikasjon, og på de grunnleggende konseptene som underbygger vår forståelse av språkanvendelse.

Et av svarene er revisjonisme: at denne utviklingen har ført til en grunnleggende endring i språklig mening og kommunikasjon, og at mange av våre begreper og teorier derfor må revideres.

Men hvilke fenomener er det som motiverer revisjonismen og hvilke revisjoner kan det være snakk om? Prosjektets hovedmål er å besvare disse spørsmålene.

Finansiering

Norges forskningsråd, SAMKUL-prosjekt. 

Samarbeid

Varighet

01.08.2020-31.07.2024

 

Publisert 7. sep. 2020 10:13 - Sist endret 7. sep. 2020 10:18