English version of this page

Strengthening Research Capacity in the Papyrus Collection of the Oslo University Library (2012-2017) (avsluttet)

Prosjektet forsket på upubliserte fragmenter i Oslo Universitetsbiblioteks papyrussamling. Samlingen omfatter antikke tekster på gresk, latin, egyptisk (demotisk og koptisk) og arabisk.

Utsnitt av papyrus. Foto.

© Opphavsrett Universitetsbiblioteket i Oslo

Om prosjektet

Prosjektets sentrale formål var å forberede vitenskapelige utgaver av papyrustekster. Dette er tekster der ordskille helt eller delvis mangler og der enkelte bokstaver ofte er knyttet sammen ved ligaturer. Tekstene er skrevet i store bokstaver (majuskler).

Å utgi en slik tekst medfører tre oppgaver: 

  1. Tekstens ord og bokstaver skal tydes og gjengis i vanlig minuskelskrift og med ordskiller.
  2. Teksten skal oversettes og utstyres med noter som forklarer og kommenterer språk og innhold.
  3. Teksten skal gis en innledende presentasjon som setter den i historisk, språklig og kulturell sammenheng.

Les mer om Papyrussamlingen (Universitetsbiblioteket)

Mål

Prosjektets langsiktige mål var å utvikle kompetanse i papyrologi i Norge og ved UiO.

Prosjektet var en videreføring og utvidelse av det tidligere prosjektet «Editing Papyrus Texts from the Collection of the Oslo University Library».

Finansiering

Prosjektet i media

Les mer om prosjektet (engelsk)

Publisert 24. aug. 2020 09:54 - Sist endret 26. jan. 2021 14:53