English version of this page

Strengthening Research Capacity in the Papyrus Collection of the Oslo University Library (2012-2017) (avsluttet)

Prosjektteamet skal forske på upubliserte fragmenter i Oslo Universitetsbiblioteks papyrussamling. Samlingen omfatter antikke tekster på gresk, latin, egyptisk (demotisk og koptisk) og arabisk.

Utsnitt av papyrus. Foto.

© Opphavsrett Universitetsbiblioteket i Oslo

Om prosjektet

Prosjektets sentrale formål er å forberede vitenskapelige utgaver av papyrustekster. Dette er tekster der ordskille mangler helt eller delvis og der enkelte bokstaver ofte er knyttet sammen ved ligaturer. Tekstene er skrevet i store bokstaver (majuskler).

Å utgi en slik tekst medfører tre oppgaver. Tekstens ord og bokstaver skal tydes og gjengis i vanlig minuskelskrift og med ordskiller. Teksten skal oversettes og utstyres med noter som forklarer og kommenterer språk og innhold. Og den skal gis en innledende presentasjon som setter den i historisk, språklig og kulturell sammenheng. Prosjektets arbeidsspråk er engelsk.

Prosjektet kommer til å arrangere en serie workshops, konsentrert om fagområder der Oslosamlingen byr på et kildemateriale med særlig relevans:

  • tidlig kristendom;
  • gresk språkhistorie;
  • medisinske papyrer og medisinsk fagspråk/ terminologi.

Mål

Prosjektets langsiktige mål er å utvikle kompetanse i papyrologi i Norge og ved UiO. Det representerer en videreføring og utvidelse av det tidligere prosjektet Editing Papyrus Texts from the Collection of the Oslo University Library.

Bakgrunn

Mellom 1910 og 1936 ervervet Universitetsbiblioteket i Oslo mer enn to tusen papyrusfragmenter fra Egypt. Initiativtakere var Samson Eitrem og Leiv Amundsen, professorer i klassisk filologi ved UiO. De samme to besørget de første utgivelsene fra samlingen (1925-1936), i alt tre bind med til sammen to hundre fragmenter.

Oslosamlingens papyrusfragmenter er primærkilder til antikkens litteratur-, kultur- og språkhistorie og til egyptisk samfunnsliv, og kan dateres til hellenistisk, romersk og tidlig bysantinsk tid (300-tallet f.v.t til 600-tallet e.v.t). Egypt var på denne tiden flerspråklig, og samlingen inneholder tekster skrevet på egyptisk (demotisk, koptisk), latin og arabisk, men det store flertallet av fragmentene er på gresk, som var det ledende språket innenfor kultur og administrasjon.

Skjønnlitterære tekster inkluderer utdrag fra Homers dikt og fra tragedier og komedier. Sakprosatekster inkluderer filosofi og retorikk. Svartebøker, skolebøker, horoskoper, medisinske verker og oppskrifter er også representert. Til sist finnes en stor mengde tekster som kan kalles dokumentariske og belyser hverdagslivet i antikken: private brev, kontrakter av alle slag, fødsels- og dødsattester, ligninger, kvitteringer og mye annet.

Finansiering

Universitetet i Oslo

 

 

 

Publisert 25. nov. 2012 21:00 - Sist endret 2. juni 2020 11:18